صفحه 2      شماره  4031      سه شنبه 9 مرداد 1397


مدير منطقه يک همدان:
اواخر پاييز 
پايان ساماندهي بلوار ارم
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدير منطقه يک همدان گفت: پروژه ساماندهي بلوار ارم تا اواخر پاييز سال جاري به پايان مي‌رسد.
امير فتحيان نسب در گفتگو با ايسنا با اشاره به اينکه پروژه ساماندهي بلوار ارم، پروژه‌اي است که 7 سال نياز به زمان دارد، اظهار کرد: پروژه ساماندهي بلوار ارم به طور فاز بندي اجرا مي‌شود که بخش عمده و قابل توجه آن تا اواخر پاييز سال جاري انجام مي‌شود.
فتحيان نسب در تشريح ميزان اعتبار لازم براي انجام اين پروژه اضافه کرد: با توجه به گسترده بودن اين پروژه اعتبار لازم براي اجراي آن حدود 20 ميليارد تومان است.
مدير منطقه يک همدان در ادامه با اشاره به مراحل کار سايت موزه ميدان امام خميني(ره) افزود: مراحل خاک برداري و اجراي فنداسيون از اين محل ظرف چند روز آينده توسط اداره ميراث فرهنگي صورت مي‌گيرد و پس از اتمام اين مراحل، شهرداري اقدام به شروع فاز بعدي اين پروژه مي‌کند.
فتحيان نسب درباره مدت زمان لازم براي انجام اين پروژه گفت: باتوجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته به احتمال زياد اين سايت موزه تا پايان سال جاري به اتمام مي‌رسد. 
وي در پايان با اشاره به پر هزينه بودن اين پروژه بيان کرد: ميزان اعتبار لازم براي به اتمام رساندن سايت موزه ميدان امام خميني(ره) 3 ميليارد تومان است.