صفحه 5      شماره  4018      دوشنبه 25 تیر 1397


رئيس مجمع سازمان‌هاي مردم نهاد همدان خبر داد:
بانک اطلاعاتي سمن‌هاي استان همدان 
در حال جمع آوري
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس مجمع سازمان‌هاي مردم نهاد همدان از جمع آوري بانک اطلاعاتي سازمان‌هاي مردم نهاد استان همدان در دبيرخانه مجمع خبر داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، سيد مصطفي موسوي، عصر شنبه در جلسه هيأت رئيسه سمن‌هاي همدان، با بيان اينکه هدف ايجاد هيأت رئيسه هماهنگي تشکيل جلسات و فعال کردن حوزه تخصصي است، گفت: 8 کميسيون در مجمع سازمان‌هاي مردم نهاد راه‌اندازي شده است که اميدواريم جلسات به صورت مستمر تشکيل شود.
وي به تشکيل کميته‌هاي شهرستاني در تمام شهرهاي استان اشاره و بيان کرد: هدف اين کميته‌ها عضويت بيشتر در سازمان مردم نهاد، حضور در تصميم سازي‌ها و... است.
وي با بيان اينکه اعضا در هر شهرستان يک نفر را به عنوان نماينده انتخاب مي‌کنند، اظهار کرد: يکي از اهداف مجمع سازمان‌هاي مردم نهاد تعامل و ارتباط با سمن‌ها در راستاي جمع آوري اطلاعات مشخص از آنها است و بانک اطلاعاتي کامل از سمن‌هاي استان در حال جمع آوري است که در برنامه‌ريزي‌ها تأثير دارد.
وي بيان کرد: کميته آموزش ما با هدف توانمند سازي سمن‌ها تشکيل شده است و در راستاي آگاهي بخشي به جامعه فعاليت دارند.
دبير دوم مجمع سازمان‌هاي مردم نهاد نيز در اين جلسه با اشاره به اينکه 22 مرداد ماه روز تشکل‌ها نام‌گذاري شده است، گفت: برنامه‌هاي مختلفي براي هفته سمن‌ها در نظر گرفته شده است.
ميلاد فضليان با اعلام اينکه هفته سمن‌ها از 22 تا 29 مردادماه است، عنوان کرد: اين برنامه‌ها با رويکرد نشاط، شامل همايش پياده روي، برگزاري غرفه‌ها و نمايشگاه‌هاي سمن‌هاي شاخص، عضو گيري سمن ها، تبليغات در شهر و... است.