صفحه 2      شماره  4011      شنبه 16 تیر 1397


تأکيد رئيس کميسيون، فني عمراني شوراي اسلامي شهر همدان:
ضرورت توجه به کيفيت و استانداردها در اجراي پروژه‌ها
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس و اعضاي کميسيون، فني عمراني شوراي اسلامي شهر همدان در بازديد ميداني از روند اجراي پروژه‌هاي منطقه يک شهر همدان به همراه مدير و کارشناسان اين منطقه موارد را مورد بررسي قرار دادند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، رئيس کميسيون فني عمراني شورا در اين بازديد ضمن تأکيد بر تسريع در روند اجراي پروژه‌ها گفت: توجه به کيفيت و استانداردها در اجراي پروژه‌ها امري ضروري است.
علي رحيمي فر در بازديد از پروژه آرام‌سازي بلوار ارم، پيشرفت فيزيکي آن را 10 درصد اعلام کرد و افزود: برآورد هزينه اين طرح بيش از 6 ميليارد و 250 ميليون تومان بوده است.
رحيمي فر در خصوص ديوارکشي و پياده روسازي ورزشگاه شهيد شمسي‌پور اظهار کرد: روند اجراي اين پروژه مطلوب بوده و در حال حاظر 90 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و اجراي کامل آن نقش بسزايي در کاهش ترافيک منطقه خواهد داشت.
وي همچنين از پيشرفت 60 درصدي پياده روسازي در سطح منطقه خبر داد و اضافه کرد: اجراي ترميم روانسازي مسير گنجنامه هم با پيشرفت 50 درصدي در حال اجرا است.
رئيس کميسيون، فني عمراني شوراي اسلامي شهر همدان در بازديد از پروژه پياده روسازي خيابان شکريه يادآور شد: در حال حاضر اين پروژه 10 درصد پيشرفت داشته و براي اجراي آن حدود 300 ميليون تومان هزينه برآورد شده است.
گفتني است در اين بازديد از پروژه‌هايي از جمله آرام سازي بلوار ارم،اجراي نهري و جدول‌گذاري بلوار شهيد احمدي روشن و تثبيت بستر براي اولين بار در همدان، تعريض معبر خيابان سعيديه، ديوارکشي ورزشگاه پهيد شمسي‌پور، پياده روسازي معابر منطقه از جمله خيابان شکريه، نهري خيابان‌هاي ميرزاده عشقي و بعثت، بوستان محله‌اي شهيدان ديباج و... بازديد شد.