صفحه 4      شماره  4007      دوشنبه 11 تیر 1397


مدير کل آموزش فني و حرفه‌اي استان همدان خبر داد
کارگران ساختماني همدان رتبه‌بندي مي‌شوند
هگمتانه، گروه رويداد: مدير کل آموزش فني و حرفه‌اي استان همدان از رتبه‌بندي کارگران ساختماني همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان همدان، نشست هم‌انديشي در خصوص رتبه‌بندي کارگان ساختماني با حضور مدير کل و مسؤولان ستادي اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان و دبير انجمن کارگران ساختماني برگزار شد.
وهب مختاران در اين نشست از رتبه‌بندي کارگران ساختماني همدان خبر داد و گذراندن دوره مهارتي براي کارگران ساختماني را جهت افزايش ايمني و کاهش حوادث ساختماني لازم دانست.
وي فضا و تجهيزات مناسب کارگاهي در مراکز آموزش فني و حرفه‌اي استان براي برگزاري ورود به حرفه را مناسب دانست و افزود: شرايط اجراي دوره‌هاي مهارتي براي اين اداره مهياست.
مختاران برنامه رتبه‌بندي کارگران ساختماني را نظام‌مند دانست و ادامه داد: اين برنامه موجبات امنيت خاطر مالک را به همراه خواهد داشت.
دبير صنف انجمن کارگران ساختمان همدان نيز گفت: با توجه به رسالت سازمان آموزش فني و حرفه‌اي بسترسازي رتبه‌بندي کارگران ساختماني از عهده اين سازمان برمي‌آيد.
جاويدان خاطرنشان کرد: اجراي اين امر سبب ايجاد تقسيم کار شده و موجبات اشتغال ساير کارگران را در پي خواهد داشت.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان هم در اين نشست عنوان کرد: هدف ما نيز دسته‌بندي و شناسايي کارگران ساختماني براي به‌کارگيري و استفاده در پروژه‌هاي مختلف است.
رضا مقصودخواه تأکيد کرد: کارفرمايان بايد از کارگان ساختماني که رتبه‌بندي شده و داري گواهينامه مهارت هستند، استفاده کنند.