صفحه 4      شماره  4007      دوشنبه 11 تیر 1397


برگزاري دوره آموزشي سربازان وظيفه يگان حفاظت منابع طبيعي استان همدان
هگمتانه، گروه رويداد: دوره آموزشي (توجيهي)، سربازان وظيفه يگان حفاظت منابع طبيعي استان همدان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان، 30 نفر از سربازان وظيفه يگان حفاظت منابع طبيعي استان همدان طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته در سالن جلسات منابع طبيعي استان در دوره آموزشي- توجيهي يگان حفاظت منابع طبيعي شرکت کردند.
سرهنگ رسولي فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي استان همدان با اشاره به اهميت منابع طبيعي و لزوم حفظ و حراست از عرصه‌هاي منابع طبيعي گفت: حفاظت اساسي‌ترين و مهمترين وظيفه منابع طبيعي است، اگرحفاظت به‌خوبي و با جديت انجام شود اين منابع ارزشمند کمتر آسيب مي‌بيند و براي آيندگان هم خواهد ماند.
رسولي با اشاره به مسؤوليت‌ها و وظايف يگان حفاظت منابع طبيعي اظهار کرد: حفاظت از عرصه منابع طبيعي از طريق اجراي مقررات موضوعه بر اساس طرح‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه، گشت و مراقبت و اقدامات پيشگيرانه و اطلاع‌رساني به‌موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه منابع طبيعي، کنترل بهره‌برداري از منابع طبيعي طبق قوانين موضوعه، اتخاذ تدابير و تمهيدات و اقدامات لازم به منظور جلوگيري و مقابله با جرايم مرتبط با وظايف قانوني از وظايف اين يگان حاظت از منابع طبيعي است.
وي در ادامه به بازرسي و کنترل محموله‌هاي جنگلي و مرتعي و کشف محموله‌هاي قاچاق غير مجاز در معابر، جنگل‌ها و محورهاي مواصلاتي با هماهنگي ناجا، جلوگيري از تردد و چراي غير مجاز دام در عرصه‌هاي منابع طبيعي اشاره و بيان کرد: بازرسي مستمر از کارگاه‌هاي چوب‌بري و کارخانجات صنايع چوب بر اساس تبصره 3 ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، اتخاذ تدابير اجرايي و اقدامات پيشگيرانه، پيش آگاهي، کشف و تعقيب جرم و مجرم مرتبط با مأموريت يگان در چارچوب قوانين موضوعه، تشکيل پرونده قضايي متخلفان، قاچاقچيان و متجاوزان به عرصه منابع طبيعي و جرايم مشهود برابر قوانين حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، ارجاع و اعزام به مراجع قضايي، اتخاذ تدابير اجرايي و اقدامات پيشگيرانه، پيش‌آگاهي و همکاري در کشف و اطفاي حريق و امور امدادي با مشارکت مردم هنگام بروز سوانح غير مترقبه در عرصه‌هاي منابع طبيعي با هماهنگي واحدهاي ذيربط، مساعدت و همکاري با عوامل نيروي انتظامي محل مأموريت در کشف جرائم، اجراي تصميمات، آرا و احکام مراجع اداري و قضايي صادره در خصوص پرونده‌هاي مرتبط با تخلفات و جرايم در عرصه و اعيان منابع طبيعي را مهمترين مسؤوليت‌ها و وظايف يگان حفاظت منابع طبيعي است.
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي استان همدان با بيان اينکه وظيفه سربازان يگان حفاظت در کنار ساير کارشناسان و مسؤولان منابع طبيعي بسيار حساس و مهم است، گفت: بايد از تمامي امکانات و ظرفيتهاي موجود براي حفظ و حراست از انفال استفاده کنيم.
رسولي هدف از برگزاري دوره آموزشي- توجيهي سربازان وظيفه را آشنايي با (مأموريت، اهداف و وظايف) يگان حفاظت منابع طبيعي، جلوگيري از تخريب و تصرف اراضي ملي، اطفاي حريق، تشريح قوانين و مقررات، نحوه استفاده از آتشکوب و وسايل اطفاي حريق، بي‌سيم، جي‌پي‌اس و... عنوان کرد و افزود: با برگزاري اين دوره آموزشي سربازان يگان حفاظت ضمن آموزش با آمادگي کامل در شهرستانهاي محل خدمت نسبت به انجام مأموريت و وظايف محوله به نحو احسن اقدام خواهند کرد.