صفحه 8      شماره  3993      پنجشنبه 24 خرداد 1397


آيا کسي هست
 که عيب زن خود را بگويد؟
در قرآن مجيد آمده است:‌اي کساني که ايمان آورده‌ايد محرم اسراري از غير خود انتخاب نکنيد زيرا مخالفان از هرگونه شر و فسادي درباره شما کوتاهي نمي‌کنند.
حضرت امام علي عليه‌السلام فرموده‌اند: راز تو در بند توست اگر آن را فاش کني تو در بندش خواهي شد.
حکايت: يکي از زاهدان با دلايلي موجه خواست همسر خويش را طلاق دهد کسي به او رسيده و سؤال کرد چرا مي‌خواهي چنين کاري کني؟ زاهد پاسخ داد: آيا کسي هست که عيب زن خود را بگويد؟ مدتي گذشت اين زن را طلاق داد. همان فرد رسيد و گفت: حال که او را طلاق دادي بگو ببينم عيب او چه بود؟ مرد زاهد جواب داد:‌ او زن فرد ديگري شده و ديگر مرا با زن ديگران کاري نيست.
دانه‌ها چون در زمين پنهان شود
سرّ آن سرسبزي بستان شود