صفحه 8      شماره  3993      پنجشنبه 24 خرداد 1397


نِنه جان تو بگو
خِريدن جنساي خودماني
کلي کمِکه
هگمتانه، گروه فرهنگي: مَ وا‌‌اي که ديه عمري ازُم گذشته، هميشه حِواسُم به دورو بِرُم هَس. خوب مي‌پام بينم کي خيرمانه ماخا، کي برامان مي‌زِنه. وختي آدم حواسشه جَم کنه؛ دشمنشه اَ رِفيقش تشخيص ميده. الان چن ساله اونايي که چشم ديدن ما و خوبيمانه نِدارن هي دارن ميان دِلمانه خالي مُکُنن که چينين و چنان. 
ولي اونايي که هِوامانه دارن، دلسوزمانن، اميد ميدن، راه و بيراهه نشانمان ميدن. آدم ميواس خودشم حِواس بده، الان‌‌اي جِوانا نشان دادن که هرکاري مي‌تانن بکنن، ماشالا وا درس خواندن و تِلاش کردن به همه جا مي‌تانن برسن.
اميد به خدا الانم اِگر خودمان بِري خودمان دل بسوزانيم، پشت هم درآيم، مي‌تانيم‌‌اي جِوانا رِ حمايت کنيم. دانِ هرچي بدگوئه بوَنديم. همو خِريدن جنساي ايراني و خودماني، کلي مي‌تانه کمک کنه. نِنه جان تو بگو؛ بد ميگم آخه؟
الهي هميشه درِ خير به روي مملکتمان واز باشه!