صفحه 1      شماره  3992      چهارشنبه 23 خرداد 1397


معاون حمل و نقل اداره کل راهداري استان همدان تأکيد کرد:
شرکت‌هاي مسافربري به روز شوند
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون حمل و نقل اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان همدان با تأکيد بر اينکه سنتي نگري نبايد گريبانگير حمل و نقل مسافربري شود، گفت: خدمات حمل و نقل مسافربري بايد به روز باشد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان همدان، مصطفي پناهنده در پنجمين نشست کارگروه ارتقاء سطح خدمات مسافري استان تسهيل در ارائه خدمات حمل و نقل مسافربري را امري ضروري برشمرد و افزود: توسعه خدمات شرکت‌هاي مسافربري بايد در قالب ارتقاي سطح خدمات، افزايش رقابت‌پذيري و رونق فضاي کسب و کار باشد.
وي اظهار کرد: توسعه خدمات بايد به گونه‌اي باشد که شرکت‌ها بتوانند خدمات مناسب و مطلوبي را به مردم ارائه دهند.
وي اظهار کرد: خوشبختانه وضعيت ناوگان اتوبوسي استان در شرايط مطلوب و مناسبي است.
پناهنده، نصب سامانه سپهتن را از جمله مزايا براي رانندگان ناوگان مسافربري اتوبوسي عنوان کرد و گفت: 100در صد ناوگان اتوبوسي استان مجهز به سامانه سپهتن شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان همدان در ادامه بر به روز شدن و رقابت سالم شرکت‌هاي مسافربري تأکيد کرد و يادآور شد: امکان تأسيس شرکت‌هاي مسافربري در تا در سواري کرايه که فعاليت آنان خدمات مناسبي را در اختيار مسافران قرار خواهد داد، از جمله مواردي است که بايد در دستور کار قرار گيرد.