صفحه 7      شماره  3990      دوشنبه 21 خرداد 1397


برنج دودي 
مفيد است يا مضر؟
هگمتانه، گروه زندگي سالم: در گذشته مواد غذايي را دود مي‌دادند تا ماندگاري بيشتري داشته باشد اما امروزه مواد غذايي دودي بيشتر از سر تفنن مصرف مي‌شود.
دود بيش ازدو هزار نوع ماده شيميايي دارد و باعث ضدعفوني شدن خوراکي‌ها مي‌شود.
دود عوامل ميکروبي و قارچي مواد غذايي را از بين مي‌بردتا زمان ماندگاري آن‌ها بيشتر شود.
*دود دادن برنج
معمولاً با کمک خرده‌هاي چوب درختان دراتاقک‌هايي دود ايجاد و اين دود به سمت برنج‌ها هدايت مي‌شود تا طعم دودي بگيرد؛ به اين صورت که کيسه‌هاي برنج را از جايي آرواديدن مي‌کنند و خرده‌هاي چوب را آتش مي‌زنند به حدي که فقط دود کند و آتش نگيرد.
* دودي کردن مواد غذايي اشتباه است؟
اگر براي دودي کردن از مواد سوختني خوب استفاده کنيم، مواد رنگي داخل مواد سوختني نباشد يا از چوب‌هايي که طعم و اسانس زيادي دارد مانند چوب درخت کاج استفاده نشود، دودي کردن ضرري براي مصرف کننده نخواهد داشت اما استفاده از چوب‌هاي رنگ شده يا چوب‌هاي اسانس داروشيرابه دار يا چوب‌هاي آغشته به مواد نفتي مضر است. متأسفانه چون دودي کردن در خانه يا در کارگاه‌ها به روش سنتي در کشورمان انجام مي‌شود و صنعتي نيست، نمي‌توان خيلي مطمئن بود که درفرايند دودي کردن از چوب مناسب استفاده شده است. به همين دليل مصرف زياد محصولات دودي توصيه نمي‌شود. در اثر سوختن چوب‌هاي نامناسب دودي که توليد مي‌شود حاوي ترکيبات سرطان زاست که وارد غذا مي‌شود و در طولاني مدت مي‌تواند سبب بروز سرطان شود. با اين حال حتي اگر در فرايند توليد محصول دودي از چوب خوبي استفاده نشده باشد، مصرف گاه به گاه برنج يا ماهي دودي بدون اشکال است. زيرا تداوم مصرف است که مي‌تواند سبب بروز سرطان شود. در کشور ما مصرف محصولات دودي خيلي مرسوم نيست و بيشتر مردم شايد يک بار در ماه هم از آن‌ها استفاده نکنند اما در مناطقي که مصرف محصولات دودي رواج دارد، توصيه مي‌شود که خوردن اين مواد غذايي بيشتر از يک بار در هفته نباشد.