صفحه 7      شماره  3985      پنجشنبه 10 خرداد 1397


رسالت اهالي هنر 
در مانايي فرهنگ حمايت از کالاي ايراني
اعظم مهري
فرهنگ غني ايراني سالهاست با قدرت و نفوذ بسيار زنده و جاري مانده و امروز در ايران اسلامي اين فرهنگ با رهنمود‌هاي دين مبين اسلام توانسته تکامل يابد و به عنوان منبع معنوي قدرتمندي براي بشر امروز مطرح شود.در عصر حاضر دنياي ما با چالش‌هاي بسياري در تقابل است و عرصه فرهنگ مي‌تواند راهگشاي خيلي از اين چالش‌ها باشد. 
امسال به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني نامگذاري شد و اين نام توانست وحدت فکري ارزشمندي را براي مردم ايران اسلامي به وجود بياورد. يکي از جنبه‌هاي اين نامگذاري جنبه فرهنگي آن است. جنبه‌اي که مي‌تواند با اثرگذاري عميق خود، تغييرات ماندگاري را ايجاد کند. 
فرهنگ خريد کالاي ايراني مي‌تواند با محصولات فرهنگي مانند کتاب، فيلم، موسيقي، تئاتر، هنرهاي تجسمي و... ايجاد شود. وقتي نويسندگان و شاعران و اهالي قلم و هنرمندان ما در راستاي مانايي اين باور تلاش کنند و گام بردارند، جامعه مسيري نو را مي‌تواند تجربه کند. 
رسالت و مسووليت اهالي هنر در اين عرصه سنگين است و آنان که دغدغه ي اين انقلاب و به ثمر نشستن آرمان هايش را دارند خوب مي‌دانند که راهشان چه راهي است.