صفحه 4      شماره  3977      سه شنبه 1 خرداد 1397


مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان همدان:
تسهيل روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي سر لوحه کار مسؤولان استان است
هگمتانه، گروه رويداد: مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ديدار با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در نهاوند گفت: تسهيل روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در استان جزء اولويت کاري مسؤولان استان است. 
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي، احمد توصيفيان در جلسه‌اي که با حضور مراد ناصري فرماندار شهرستان نهاوند با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي برگزار شد، حمايت بيش از پيش از بخش خصوصي را يکي از اولويت‌هاي دولت دوازدهم دانست و گفت: تسهيل روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي اشتغالزا در استان جزء اولويت کاري مسؤولان است.
توصيفيان اظهار کرد: ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز سرمايه‌گذاري و تسهيل روند صدور مجوزها براي سرمايه‌گذاري در راستاي ايجاد اشتغال از دغدغه‌هاي مهم مسؤولان استان است.
وي افزود: در راستاي تحقق شعار سال در کنار تسهيلاتي که دولت پرداخت مي‌کند، سرمايه‌گذاراني که بدون اتکا به تسهيلات دولتي از طريق سرمايه خودشان مي‌توانند در راستاي اشتغالزايي نقش بسزايي داشته باشند، جزء نياز‌هاي ضروري استان است.
مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان همدان خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت که در روند حمايت از سرمايه‌گذاري و توليدات داخلي تنها خريد توليدات ملي کافي نيست؛ بلکه در کنار آن بايد در مرحله اول چالش‌ها و مشکلات سرمايه‌گذاران و صنعتکاران مورد شناسايي قرار گرفته و براي رفع مشکلات موجود سياست‌ها و برنامه‌هاي مؤثر و ارزشمندي روي دست گرفته شود. 
وي سپس با اشاره به اينکه رفع موانع توليد، رسالت دستگاه‌هاي اجرايي در مسير توسعه و رشد اقتصادي و نيز تداوم فعاليت صنايع است، ادامه داد: با توجه به اين مسئله که چه حمايت‌هايي بايد بکنيم تا بخش خصوصي فعاليت خود را ادامه دهد، همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها همه به نحوي در اين مسئله نقش دارند.
توصيفيان با تأکيد بر اينکه چندسال پيش قانون رفع موانع توليد در مجلس تصويب شد، يعني موانع توليد بايد رفع شود تا بخش خصوصي جان بگيرد و سرمايه‌گذاران چه داخلي و چه خارجي بتوانند سرمايه‌گذاري کنند، افزود: تشويق براي جلب سرمايه‌گذاران بخش‌هاي توليدي و نيز جذب سرمايه‌هاي آنان براي ايجاد اشتغال و توسعه پايدار اقتصادي از رويکردهاي اصلي دولت تدبير و اميد است.