صفحه 3      شماره  3973      پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397


وزير آموزش و پرورش:
آغاز و پايان سال تحصيلي تغيير مي‌کند
موافق تعطيلات زمستاني هستيم
هگمتانه، گروه ايران و جهان: وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه موافق تعطيلات زمستاني مدارس هستيم، گفت: تعطيلات دوهفته‌اي زمستاني احتمالا شروع و خاتمه سال تحصيلي را دستخوش‌ تغييراتي خواهد کرد.
سيد محمد بطحاي در حاشيه جلسه هيأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي پيرامون تعطيلات زمستاني دانش‌آموزان، گفت: براي تعطيلات زمستاني با ساير دستگاه‌هاي مربوطه هماهنگ‌ هستيم و بر همين اساس دو هفته تعطيلي بين سال تحصيلي را دنبال مي‌کنيم، اما احتمالا شروع و خاتمه سال تحصيلي دستخوش‌ تغييراتي خواهد شد.
وي افزود: اين موضوع احتمالا نياز به مصوبه مجلس داشته باشد که اگر نيازمند تصويب‌ مجلس باشد آن را به مجلس ارسال مي‌کنيم. ما موافق تعطيلي دوهفته تعطيلات زمستاني‌ مدارس هستيم و تلاش مي‌کنيم آن را در سال جاري اجرايي کنيم.
وزير آموزش و پرورش در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تجمع معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه و بازداشت عده‌اي از آنها، تصريح کرد: مراسم به مانند هر سال برگزار شده که البته کم‌ملاحظه‌ بودن برخي همکاران امسال وجود داشت؛ چراکه شرايط مناسبي براي برگزاري اين تجمع فراهم نبود.
بطحايي ادامه داد: برخي تشکل‌ها نيز جلساتي با حضور نماينده‌هاي وزارت آموزش و پرورش داشتند و مسائل خود را آنجا مطرح کردند.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه ضرب و شتم معلمان در هفته معلم کار پسنديده‌اي نيست، گفت: البته به من گزارش داده‌اند در آن تجمع عده‌اي غيرمعلم نيز حضور داشتند و شعارهاي غيرصنفي مي‌دادند که ربطي به معلمان نداشت.
وي در پايان تأکيد کرد: از معلمان بازداشتي فقط يک نفر در بازداشت مانده است و بقيه آزاد شدند که ما در حال رايزني براي آزادي اين فرد هستيم.