صفحه 3      شماره  3933      دوشنبه 21 اسفند 1396


ارزش سهام عدالت 2.5ميليون تومان شد
هگمتانه، گروه ايران و جهان: رئيس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اين‌که ارزش سهام عدالت در بازار حدود 2.5ميليون تومان است، از دفع 100 حمله سايبري به سامانه سهام عدالت طي يک سال گذشته خبر داد.
پوري‌حسيني در آيين نکوداشت ساماندهي سهام عدالت که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به اينکه در يک سال گذشته سامانه سهام عدالت پاسخ‌گوي 49 ميليون ايراني بوده است، گفت: در اين يک سال بيش از 100 حمله سايبري به اين سامانه شده است که هيچ کدام توقفي در روند خدمت‌رساني ايجاد نکرده است.
وي افزود: در اين مدت براي 49 ميليون نفر صورت‌حساب صادر شده و از اين افراد کد شباي بانکي نيز دريافت شده است.
به‌گفته پوري‌حسيني سود سهام عدالت نيز از دي امسال بدون مراجعه به بانک يا تعاوني‌هاي شهرستاني از طريق اينترنت به مردم ارائه شده است.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: در دولت يازدهم، وزير پيشين اقتصاد طيب‌نيا زماني که از من خواست به سازمان خصوصي‌سازي بيايم، سهام عدالت هيچ‌نوع ساماندهي نداشت. البته اولين آيين‌نامه سهام عدالت در دولت هشتم توسط خود من نگاشته شد و امروز 49 ميليون نفر صورت‌حساب خود را از طريق سامانه سهام عدالت دريافت کرده‌اند و اين موضوع نشان مي‌دهد سهام عدالت ساماندهي شده است.
پوري‌حسيني با بيان اينکه ارزش سهام عدالت در بازار حدود 2.5 ميليون تومان است، گفت: يک خانوار پنج نفره عضو کميته امداد و با درآمد پايين از طريق سهام عدالت داراي دارايي 12.5 ميليون توماني است.
وي افزود: براي نخستين بار سود قانوني به سهام عدالت پرداخت شده و براي خانوار پنج نفره 750 هزار تومان سود سهام عدالت پرداخت شده است، اين در حالي بود که فرصت هشت ماهه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير براي پرداخت سود هنوز به پايان نرسيده است.
پوري‌حسيني گفت: متأسفانه برخي در رسانه ملي سود 26 هزار توماني سهام عدالت را مسخره کردند که بهتر است اين عده جواب خود را از مردم محروم کشور بشنوند.
وي گفت: در حال حاضر براي ساماندهي سهام عدالت لايحه‌اي به مجلس ارائه شده و اميدواريم مجلس اجازه فعاليت صندوق‌هاي قابل معامله در بورس را صادر کند تا مردم احساس بهتري نسبت به سهام عدالت و مالکيت آن داشته باشند.