صفحه 3      شماره  3933      دوشنبه 21 اسفند 1396


درخواست خانواده شهداي آشوبگري دراويش 
براي قصاص "محمد ثلاث"
هگمتانه، گروه ايران و جهان: خانواده سه شهيد مأمور نيروي انتظامي که در اغتشاشات خيابان پاسداران به‌شهادت رسيده بودند، خواستار قصاص قاتل شدند.
در ابتداي دادگاه محاکمه متهم به قتل سه مأمور نيروي انتظامي، شهرياري نماينده دادستان براي قرائت کيفرخواست پشت تريبون رفت و گفت: محمد ثلاث متهم به ارتکاب سه قتل عمدي و اخلال در نظم عمومي که در مورخه 30 بهمن 96 حسب تماس مرجع انتظامي مبني بر تهاجم عمدي با اتوبوس در خيابان پاسداران گلستان هفتم است. پس از دريافت گزارش ضمن صدور دستورات لازم براي حفظ صحنه، به محل وقوع جرم عازم شديم و علاوه بر بررسي صحنه جرم جسد مقتولان در سردخانه بيمارستان لبافي‌نژاد با حضور کارشناسان پزشکي قانوني مورد معاينه قرار گرفت.
شهرياري گفت: در تحقيقات مشخص شد متهم با خودروي اتوبوس، به‌صورت عمدي به‌سمت مأموران نيروي انتظامي تهاجم کرده و پس از برخورد با مأموران و چند خودروي ديگر، متوقف شده است. متهم، تهاجم عمدي با اتوبوس به مأموران را اعتراف کرده و علت آن را عصبي شدن اعتراف کرده است. وي همچنين عنوان کرده علت حضورش در پاسداران، دفاع از قطب بوده است. فيلم تهاجم عمدي متهم دومين ادله موجود در پرونده است که نشان مي‌دهد اتوبوس به‌سمت مأموران هجوم مي‌آورد.
معاون دادستان تهران ادامه داد: در بيمارستان، متهم مورد معاينه کارشناسان پزشکي قانوني قرار گرفت که اعلام کردند وي درصدي افسردگي دارد اما مخل اراده نيست ولي امکان در تحريک‌پذيري متهم تأثير داشته باشد با اين حال اين ميزان افسردگي مخل اراده نيست و متهم در بازجويي اعلام کرده هيچ مشکلي رواني ندارد.
وي گفت: متهم فاقد مسکن است و حدود 15 ماه است داخل اتوبوس مي‌خوابيده است. متهم پيش‌تر دو مرتبه ازدواج کرده بود که در هر دو بار همسر خود را طلاق داده بود و در مورد سوم نيز سندي مبني بر ازدواج با همسر خود ارائه نداده است. متهم اظهار کرده که از 15 سال قبل وارد جريان دراويش شده و تحت تأثير قطب قرار دارد و همين موضوع را علت حضور در محل درگيري عنوان کرده است. وي در بدو امر از عملکرد خود پشيمان نبود اما در اخذ آخرين دفاع از اقدام خود ابراز پشيماني کرده است.
سرپرست دادسراي جنايي پيرو درخواست اولياي مبني بر قصاص متهم، از دادگاه در ارتباط با اتهام سه فقره قتل عمدي درخواست مجازات قصاص و در ارتباط با اخلال در نظم عمومي درخواست اشد مجازات کرد و گفت: درباره ساير اتهامات اين فرد و ساير متهمان پرونده در دادسرا مفتوح است.
بعد از اظهارات نماينده دادستان، اولياي دم مقتولان اين حادثه در جايگاه قرار گرفتند و همگي درخواست قصاص کردند.
جلسه نوبت صبح دادگاه پيش از شروع دفاعيات متهم پايان يافت.