صفحه 4      شماره  3931      شنبه 19 اسفند 1396


شهردار رزن:
کميته‌هاي شهرداريار 
فعال مي‌شود
دبيرخانه محلي«همدان2018» سهم رزن
هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار رزن گفت: کميته‌هاي شهرداريار در رزن فعال مي‌شود.
مجيد عطاري از رفع مشکلات اراضي دور ميدان شهداي شهر رزن خبرداد و گفت: پس از شش سال مشکل اراضي دور ميدان شهداي شهر رزن در کميسيون ماده 5 استان حل و اين زمين‌ها در 30هزار مترمربع براي ساخت ساز و توسعه شهري آماده شد.
وي با بيان اينکه از شهر رزن به عنوان دروازه ورودي غرب کشور ياد مي‌شود اما اين مسئله بايد نتايج ثمربخشي نيز داشته باشد، گفت: شهرداري در تحقق اين مهم از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد.
عطاري بکر بودن رزن را از ديگر ظرفيت‌هاي اين شهر برشمرد و با بيان اينکه مذاکراتي با سرمايه‌گذاران در حال انجام است؛ خواستار تشکيل کميته‌هاي شهرداريار در شهر رزن شد و افزود: تشکيل اين کميته‌ها قدمي در راستاي آشتي مردم با مديريت شهري است.
عطاري همچنين از برگزاري اولين جشنواره آيين نوروزي شهر رزن خبر داد و گفت: اين جشنواره از 18 اسفند آغاز شده و تا 14فروردين ادامه دارد و برنامه‌هاي مختلف و متنوعي در اين جشنواره برگزار خواهد شد.
عطاري با بيان اينکه به دنبال احداث محل دائمي برگزاري نمايشگاه در رزن هستيم، گفت: رويداد «همدان 2018» علاوه بر اعتبار استاني اعتبار مازادي براي همدان به دنبال داشته که ضمن تعريف پروژه در اختيار شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت که مي‌توان از منفعت آن استفاده مطلوبي داشت.
شهردار رزن با اشاره به سهم خواهي‌هاي صورت گرفته براي شهر رزن به عنوان ورودي استان همدان گفت: چنانچه هجوم مسافران در شهر رزن مهار نشود به طبع همدان بايد با هزينه گزافي ميزبان مهمانان باشد.
وي با اشاره به پيگيري‌هاي فرماندار در تشکيل دبيرخانه محلي 2018 در رزن گفت: سعي بر اين است نماينده‌اي از شهرستان رزن نيز در دبيرخانه مرکزي داشته باشيم.