صفحه 2      شماره  3925      شنبه 12 اسفند 1396


شهين‌دخت مولاوردي دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امورحقوق شهروندي تأکيد کرد:
عدالت و امنيت زمينه‌ساز توسعه گردشگري
هگمتانه، گروه خبر همدان: دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امورحقوق شهروندي با اشاره به عنوان همدان پايتخت گردشگري آسيا در سال 2018 گفت: دو عنصر عدالت و امنيت زمينه‌ساز توسعه گردشگري است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه شهين‌دخت مولاوردي بعدازظهر پنجشنبه در همايش علمي نقش حقوق شهروندي در توسعه گردشگري افزود: سازمان امور اداري و استخدامي و وزارت کشور براي توسعه مشارکت شهروندان در تأمين حقوق شهروندان در نظام اداري توافق‌نامه‌اي را امضا کرده‌اند که بر اساس آن در هر استان حداقل دو انجمن مردم نهاد شکل خواهد گرفت و در بخش نظارت، ديده‌باني، رصد و پايش بر مبناي شاخص‌هاي ابلاغ‌شده فعاليت مي‌کند.
مولاوردي با اشاره به اينکه حقوق شهروندي زماني متولد مي‌شود که از حقوق فطري به حقوق وضعي گذار کنيم، با اشاره به رابطه ميان حقوق شهروندي و گردشگري بيان کرد: دو عنصر عدالت و امنيت در توسعه گردشگري بسيار اهميت دارد چراکه هيچ گردشگري حاضر نمي‌شود کشوري را به عنوان مقصد انتخاب کند که نقض حقوق شهروندي در آنجا وجود دارد.
وي با اشاره به برخورداري از فضاي مجازي بر اساس منشور حقوق شهروندي اضافه کرد: در منشور حقوق شهروندي همگام با مقتضيات زمانه تغيير لازم صورت مي‌گيرد و تدوين اين منشور به معناي اين نيست که ديگر قابل تغيير يا اضافه شدن مفاد نباشد.
مولاوردي افزود: صنعت گردشگري نيازمند توجه و برنامه‌ريزي ويژه است که به توسعه متوازن کشور رونق اقتصادي و اشتغال‌زايي مي‌انجامد.
مولاوردي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه انتخاب همدان به‌عنوان پايتخت گردشگري آسيا در 2018 انتخاب شايسته‌اي بوده، اظهار کرد: گردشگري نقش مهمي در رونق اقتصادي و اشتغال‌زايي دارد.
دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي بيان کرد: عنصر امنيت مي‌تواند در عمق بخشيدن به حقوق شهروندي نقش ايفا کند و در توسعه پايدار بايد به نيازهاي نسل فعلي و منافع نسل آينده توجه شود و يک نگرش کل‌نگر به توسعه وجود داشته باشد که نظام‌مند و متوازن اتفاق افتاده و استفاده معقول از منابع را درنظر قرار دهد.
مولاوردي با اشاره به تلاش دولت در راستاي تسهيل تشکيل انجمن‌هاي مردم نهاد شهروندي تأکيد کرد: سمن‌ها به ما کمک کنند تا حقوق شهروندي به يک مطالبه و گفتمان عمومي تبديل شود.
معاون امور عمراني استاندار همدان هم در اين همايش گفت: همدان از نخستين شهرهاي پايه‌گذار مدنيت، محور حمل‌ و نقل استان‌هاي ديگر و منطقه، مسير کربلا، شهر سبز پايدار، شهر يک هزار و 800 اثر تاريخي است.
محمودرضا عراقي افزود: اين استان همچنين لالجين را به‌ عنوان شهر سفال جهان، ملاير را به عنوان شهر مبل و منبت، تويسرکان را به‌عنوان رتبه نخست توليد گردو در کشور و ديگر ظرفيت‌ها همچون بزرگان و فرهيختگان علمي و ادبي را در خود جاي داده که موجب شد اين شهر به‌ عنوان پايتخت گردشگري آسيا انتخاب شود.
وي با بيان اينکه گردشگري و حقوق شهروندي مکمل هم هستند و يکديگر را ارتقا مي‌دهند، تصريح کرد: از طريق اين برنامه‌ها مي‌توانيم خود را بيش از اين به دنيا معرفي کرده و ايران‌هراسي را با توسعه حقوق شهروندي خنثي کنيم.
وي افزود: سازمان جهانگردي بيش از 450 شرکت عمومي، خصوصي، دانشگاه و تورگردانان مطرح جهان را در خود جاي‌داده و اين فرصتي بي‌نظير براي ايران و همدان است.
عراقي خاطرنشان کرد: برگزاري برنامه‌هايي مانند رويداد 2018 بدون مشارکت بخش خصوصي ميسر نيست و همه بايد دست‌ به‌ دست هم دهيم تا نشان دهيم همدان شهري است با قابليت‌هاي ايران بزرگ که مي‌تواند نماينده به‌ حق تمدن ايراني و اسلامي باشد.