صفحه 8      شماره  3905      دوشنبه 16 بهمن 1396


چشمه نور
اي گستره هر چه خوبي و حسن!‌‌اي ستاره درخشان آسمان ايران!‌‌اي نگاهت تپش گام‌هاي رهايي!‌‌اي طنين نَفَست سبزتر از هر چه بهار!‌‌اي صدف صدق و صفا!‌‌اي چشمه نور!‌‌اي خميني پيروز! خوش آمدي به سرزمين دليران و سبزقامتان. 
اماما! مقدمت را گرامي مي‌داريم و بر شهيدانِ سال‌هاي آغازين انقلاب، از سر اخلاص گُلِ سلام نثار مي‌کنيم؛ بزرگ‌مرداني که از اين سرزمين پاک، به سوي افلاک پر گشودند؛ شهيدانِ والامقامي که خارهاي پليدي را از سرزمين آينه‌ها تاراندند و آزادي و استقلال را براي ما به ارمغان آوردند.
اينک در دهه مبارک فجر، يادِ يادآوران سرسبزي و طراوت، پويندگان راه حق و حقيقت، ايمان‌مداران پاسدار مکتب ولايت، نگاهبانان قلعه شرافت و مردانگي، و شهيدان راه عزّت و آزادگي را گرامي مي‌داريم.
و اين روزهاي مقدس و فرخنده را فرصتي مي‌شماريم براي بيعتي دوباره با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي تا تمام دنيا بداند که ايران اسلامي چونان هميشه تاريخ محکم و پابرجا ايستاده است و راه شهيدان را ادامه مي‌دهد.