صفحه 8      شماره  3905      دوشنبه 16 بهمن 1396


شاخص در انقلاب ما چيست؟
امام برجسته‌ترين شاخص
خوب، شاخص در انقلاب ما چيست؟ اين خيلي مهم است. سي سال است که ما در جهت اين انقلاب حرکت مي‌کنيم. ملت ما بصيرت به خرج دادند، شجاعت به خرج دادند، حقاً و انصافاً لياقت به خرج دادند. اين انقلاب را سي سال است شما داريد جلو مي‌بريد؛ اما خطر وجود دارد. دشمن انقلاب، دشمن امام بيکار نمي‌نشيند؛ سعي مي‌کند اين انقلاب را از پا در بياورد. چه جور؟ با منحرف کردن راه انقلاب. بنابراين لازم است ما شاخص داشته باشيم.
من عرض مي‌کنم بهترين شاخصها، خود امام و خط امام است. امام بهترين شاخص براي ماست. اگر اين تشبيه با همه‌ فاصله‌اي که وجود دارد، به نظر برسد، عيبي ندارد که تشبيه کنيم به وجود مقدس پيغمبر که قرآن مي‌فرمايد: «لقد کان لکم في رسول‌اللَّه اسوة حسنة لمن کان يرجوا اللَّه و اليوم الاخر». خود پيغمبر اسوه است؛ رفتار او، کردار او، اخلاق او. يا در يک آيه‌ شريفه‌ ديگر مي‌فرمايد: «قد کانت لکم اسوة حسنة في ابراهيم و الّذين معه»؛ ابراهيم و ياران ابراهيم اسوه‌اند. در اينجا ياران ابراهيمِ پيغمبر هم ذکر شده‌اند تا کسي نگويد که پيغمبر معصوم بود يا ابراهيم معصوم بود، ما نمي‌توانيم از آنها تبعيت کنيم؛ نه، «قد کانت لکم اسوة حسنة في ابراهيم و الّذين معه اذ قالوا لقومهم انّا براء منکم و ممّا تعبدون من دون اللَّه کفرنا بکم» تا آخر آيه‌ شريفه.
در مورد امام بزرگوار که شاگرد اين مکتب و دنباله‌روِ راه اين انبياي عظام است، همين معنا صدق مي‌کند. خود امام برجسته‌ترين شاخصهاست؛ رفتار امام، گفتار امام. خوشبختانه بيانات امام در دسترس است، تدوين شده است. وصيتنامه‌ امام آشکارا همه‌ مافي‌الضمير امام را براي آينده‌ انقلاب تبيين مي‌کند. نبايد اجازه داد اين شاخصها غلط تبيين شوند، يا پنهان بمانند، يا فراموش بشوند. اگر اين شاخصها را ما بد تبيين کرديم، غلط ارائه داديم، مثل اين است که يک قطب‌نما را در يک راه از دست بدهيم، يا قطب‌نما از کار بيفتد. فرض کنيد در يک مسير دريايي يا در يک بيابان که جاده‌اي هم وجود ندارد، قطب‌نماي انسان آسيب ببيند و از کار بيفتد؛ انسان متحير مي‌ماند. اگر نظرات امام، بد بيان شد، بد تبيين شد، مثل اين است که قطب‌نما از کار بيفتد، راه گم مي‌شود؛ هر کسي به سليقه‌ خود، به ميل خود حرفي مي‌زند. بدخواهان هم در اين ميان از فرصت استفاده مي‌کنند، راه را جوري تبيين مي‌کنند که ملت به اشتباه بيفتد.
بيانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ تهران 
در حرم امام خميني (ره). 14/03/1389