صفحه 7      شماره  3891      شنبه 30 دی 1396


کفر و نااميدي
هگمتانه، گروه جرعه نور: خداوند در قرآن مي‌فرمايد:
«إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُونَ»؛
تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأيوس مي‌شوند. (سوره يوسف، آيه 87)
ما اگر در زندگي اميد داشته باشيم زندگي‌هايمان خوب مي‌شود.
رسانه‌هاي غربي و دشمنان دارند اميد را از ما مي‌گيرند. مردم ما اگر اميد داشته باشند ورشکست هم بشوند مي‌توانند زندگي شان را برگردانند. اما کسي که اميد نداشت وقتي ورشکست کرد تنها راهي که به ذهنش مي‌آيد خودکشي است.
اگر کسي دچار بيماري سرطان شد، اگر اميد داشته باشد مي‌تواند زندگي کند اما وقتي نااميد شد کار تمام است. بسياري از بيماري‌ها در پيري براي انسان اتفاق مي‌افتد دليلش اين نيست که بدن ضعيف شده، دليلش اين است که انسان نااميد شده است.
داستانک:
تعدادي موش را دانشمندان داخل يک استخر آب انداختند.
همه موش‌ها فقط 17دقيقه توانستند زنده بمانند و در نهايت خفه شدند!
دوباره دانشمندان با اينکه مي‌دانستند موش بيش از 17دقيقه زنده نمي‌ماند تعداد ديگري موش رو به داخل همان استخر انداختند و اين بار موش‌ها را قبل از 17 دقيقه از آب خارج کردند و همه آنها زنده ماندند!
موش‌ها پس از مدتي تنفس و استراحت دوباره به آب انداخته شدند…!
حدس مي‌زنيد اين بار چند دقيقه زنده ماندند؟
26ساعت طول کشيد تا آنها مردند.
آنها به اين اميد که دوباره دستي خواهد آمد و نجات پيدا مي‌کنند، 26ساعت تمام طاقت آوردند!