صفحه 3      شماره  3887      دوشنبه 25 دی 1396


معاون امور بين‌الملل و سخنگوي سازمان انرژي اتمي:
اجازه دسترسي به سايت‌هاي نظامي را نمي‌دهيم
هگمتانه، گروه ايران و جهان: معاون امور بين‌الملل و سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: در جمهوري اسلامي ايران هيچ شخصيتي اجازه دسترسي آژانس به سايت‌هاي نظامي را نمي‌دهد و اساساً چنين موضوعي در پادمان، پروتکل الحاقي و برجام وجود ندارد.
بهروز کمالوندي در مصاحبه صداوسيما با رد شروط چهارگانه رئيس جمهور آمريکا درخصوص ادامه برجام گفت: مواردي که در گذشته درخصوص بازرسي از سايت‌هاي نظامي مانند پارچين داشتيم بررسي کردند که پرونده آن نيز بسته شد و اکنون هيچ موضوعي که از جانب آژانس مطرح شده باشد که بخواهند به سايتي نظامي دسترسي داشته باشند، نداريم.
وي افزود: اينکه رئيس جمهور آمريکا مطالبي در اين خصوص بي‌اساس مطرح مي‌کند شايد به اين علت است که مي‌داند ما نيز مانند ديگر کشورها به اين موضوع حساسيت داريم و انتظار دارد که بلافاصله بگوييم که با آن مخالف نيستيم که البته، قطعاً موافق نيستيم و او بخواهد از اين سوءاستفاده کند و بگويد که ايران حاضر نيست در هر شرايطي دسترسي بدهد.
کمالوندي گفت: دسترسي آدابي دارد، اينطور نيست که دسترسي براي دسترسي يا براي کنجکاوي باشد، بلکه تابع آدابي است که در پروتکل تعريف و مشخص است و دسترسي به جايي که اعلام نشده باشد اصلاً موضوع پروتکل نيست و مواردي را هم که اعلام مي‌کنند بايد مواردي باشد که در آن فعاليت هسته‌اي صورت مي‌گيرد.
وي افزود: ما به هيچ عنوان در هيچ سايت نظامي فعاليت هسته‌اي نداريم و کشوري نيستيم که در پي بمب و سلاح هسته‌اي باشيم.
سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: بنابراين، آمريکايي‌ها در ديدگاه خودشان چنين تعريف کردند که ايران در پي بمب هسته‌اي است؛ بنابراين چون اين کار را در سايت‌هاي نظامي انجام مي‌دهد نتيجه مي‌گيرند که بايد دسترسي به اين سايت‌ها هم باشد.
کمالوندي افزود: يگانه موردي که در سال‌هاي گذشته در اين خصوص مطرح شد موضوع پي ام دي بود که سر و صداي بيهوده زيادي هم در اين باره به پا کردند که در اين چارچوب مسأله پارچين مطرح شد که پس از بازديد و نمونه‌گيري مشخص شد که سر و صداهايشان در اين خصوص بيهوده بوده و اين پرونده براي هميشه بسته شد.
وي بار ديگر تأکيد کرد: بنابراين موضوعي با عنوان دسترسي به سايت نظامي نه در برنامه‌ها و نه در ادبيات آژانس وجود ندارد و اگر ترامپ فکر مي‌کند که قرار است ايران يا هر کشور ديگري درِ سايت‌هايش به ويژه سايت‌هاي نظامي را همينطور براي دسترسي آژانس يا هر نهاد ديگري باز بگذارد تا آنها بخواهند سوءاستفاده کنند و در پي مسائل جاسوسي باشند، جمهوري اسلامي ايران چنين قراري ندارد و هيچکس چنين اجازه‌اي نخواهد داد.
کمالوندي گفت: تعهدات برجامي ما براساس پروتکل و پادمان، رفع سوالات آژانس و دسترسي تکميلي طبق آنچه در پروتکل آمده در حال اجراست که در چندين گزارش آژانس نيز به آن اشاره شده و اين نهاد بين‌المللي نيز کاملاً راضي است و اکنون هيچ موضوعي درخصوص دسترسي‌ها روي ميز آژانس نيست.
وي افزود: معمولاً اگر چنين موضوعاتي باشد حتماً بايد گزارشي ارائه و مطلبي گفته شود اينکه بدون سوال از جانب آژانس و بدون اينکه اصلاً اطلاعاتي در اين باره وجود داشته باشد آمريکا بخواهد اعلام کند که به سايت‌هاي نظامي دسترسي ايجاد شود بهانه گيري است تا بتوانند يک «نه» از ايران بگيرند که البته ايران قطعاً اين «نه» را خواهد گفت و اين اتفاق نخواهد افتاد اما ترامپ نبايد از اين موضوع چنين تفسير کند که ايران همکاري لازم را با آژانس ندارد.
معاون سازمان انرژي اتمي اضافه کرد: ما همکاري کافي را با آژانس خواهيم داشت؛ همکاري‌هايي که تعريف شده و در چارچوب پادمان، پروتکل و برجام صريح و مشخص است و آژانس نيز رضايتش را اعلام کرده است.
کمالوندي بار ديگر اظهار کرد: آژانس هيچ پرسشي در اين باره روي ميز ندارد که بخواهد نگراني داشته باشد و ترامپ نيز بخواهد از نگراني آژانس نگران باشد.