صفحه 1      شماره  3884      پنجشنبه 21 دی 1396


توزيع 117 ميليون و 106 هزار ليتر سوخت در بخش کشاورزي همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول سامانه سوخت سازمان جهاد کشاورزي استان همدان گفت: در استان همدان 117 ميليون و 106 هزار ليتر سوخت در بخش‌هاي مختلف توزيع شده است.
ساسان کرمي ديروز در گفتگويي با بيان اينکه در بخش ماشين‌هاي کشاورزي 92 ميليون و 500 هزار ليتر سوخت توزيع شده است، اظهار کرد: در بخش مرغداري‌ها 9 ميليون و 265 هزار ليتر سوخت در استان همدان توزيع شد.
وي با اشاره به اينکه در بخش چاه‌هاي آب مجاز 4 ميليون و 806 هزار ليتر سوخت توزيع شده است، ادامه داد: توزيع سوخت براي چاه‌هاي غير مجاز انجام نمي‌شود و سوخت اين چاه‌ها قطع شده است.
مسؤول سامانه سوخت جهاد کشاورزي استان همدان با بيان اينکه در بخش دامداري‌ها 928 هزار و 500 ليتر و در بخش پمپ آب سيار 6 ميليون و 511 ليتر سوخت توزيع شده است، بيان کرد: در بخش صنايع تبديلي کشاورزي 1 ميليون و 770 هزار ليتر، در بخش گلخانه‎‌ها 1 ميليون و 44 هزار ليتر، در بخش پرورش قارچ 191 هزار و 500 ليتر، در بخش پرورش آبزيان 5 هزار ليتر در استان همدان سوخت توزيع شده است.
وي با اشاره به اينکه در مجموع در استان همدان 117 ميليون و 106 هزار ليتر سوخت در بخش‌هاي مختلف توزيع شده است، افزود: در برخي از شهرستان‌ها ماشين‌آلات کشاورزي و در برخي شهرستان‌ها گلخانه‌ها زياد است به همين دليل ميزان سوخت توزيع شده در هر شهرستان متفاوت خواهد بود.
کرمي در رابطه با سوخت مصرفي گلخانه‌ها و مرغداري‌ها با بيان اينکه وزارت نفت برنامه‌اي ابلاغ کرده که واحد‌هاي استاني داراي واحد‌هاي توليدي اعم از گلخانه، دامداري و... که امکان گازرساني دارند بايد سوخت مايع آنها قطع شود، افزود: دادن سوخت مايع را منوط به استعلام از شرکت گاز کردند.
وي تصريح کرد: اگر براي واحد توليدي امکان گازرساني وجود داشته باشد اما اقدامات لازم انجام نشده باشد با مشکل مواجه خواهد شد و سوخت واحد توليدي قطع مي‌شود.
مسؤول سامانه سوخت جهاد کشاورزي استان همدان به هزينه بالاي گازرساني به گلخانه‌‌ها و مرغداري‌ها اشاره کرد و با بيان اينکه شرکت گاز هيچ کمکي براي گازرساني به واحد‌هاي توليدي کشاورزي نمي‌کند، ادامه داد: گازرساني به واحد‌هاي توليدي کشاورزي 50 تا 200 ميليون تومان هزينه دارد.
کرمي با بيان اينکه با پيگيري‌هاي انجام شده اميدواريم مشکل گلخانه‌ها و مرغداري‌ها حل شود، افزود: در ساير بخش‌ها مشکلي براي توزيع سوخت وجود ندارد و همکاري خوبي با شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي داريم.