صفحه 6      شماره  3880      یکشنبه 17 دی 1396


همدان ميزبان مسابقات دو صحرانوردي نابينايان کشور شد
هگمتانه، گروه ورزش: رئيس هيأت نابينايان و کم بينايان همدان گفت: ميزباني مسابقات صحرانوردي قهرماني کشور به همدان سپرده شده است.
سميه سهيلي در گفت‌وگويي اظهار کرد: اين رقابت‌ها اواخر بهمن امسال و با حضور 80 دونده از 32 استان کشور به ميزباني همدان برگزار مي‌شود.
وي با بيان اينکه اين رقابت‌ها با همکاري دستگاه ورزش همدان در شهر مريانج برگزار خواهد شد، اظهار کرد: درخواست برگزاري مسابقات دو صحرانوردي بانوان نابيناي کشور نيز شده اما تاکنون پاسخي داده نشده است.
وي افزود: همدان همواره يکي از استان‌هاي برتر در دو صحرانوردي کشور بوده است و اميدواريم امسال بتوانيم عنوان قهرماني را کسب کنيم.
وي خواستار حمايت‌هاي مالي از دونده‌هاي نابينا و کم بيناي همدان شد و افزود: همدان در دوي نابينايان و کم بينايان همواره صاحب نشان‌هاي جهاني و آسيايي بوده است.
رقابت‌هاي دو صحرانوردي قهرماني کشور به منظور حضور در مسابقات بين‌المللي برگزار مي‌شود.