صفحه 4      شماره  3879      شنبه 16 دی 1396


بهره‌برداري از دستگاه سي‌تي‌اسکن ملاير
طي روزهاي آينده
هگمتانه، گروه شهرستان: مدير درمان تأمين اجتماعي استان همدان از بهره‌برداري دستگاه سي‌تي‌اسکن ملاير طي روزهاي آينده خبر داد.
عليرضا صفري با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه درمان تأمين اجتماعي همدان اظهار کرد: طي چند سال اخير در حوزه به‌روزرساني تجهيزات بيمارستاني اتفاقات خوبي رخ داده است.
وي با بيان اينکه دستگاه ام‌آر‌آي بيمارستان آتيه همدان در حال حاضر آماده بهره‌برداري است، گفت: سه سال پيش نيز دستگاه «سي تي اسکن» بيمارستان آتيه بهره‌برداري شد و مورد استفاده قرار گرفت.
مدير درمان تأمين اجتماعي استان همدان از بهره‌برداري دستگاه سي‌تي‌اسکن ملاير طي روزهاي آينده خبر داد و گفت: تمام تجهيزات آزمايشگاهي سازمان تأمين اجتماعي در استان به‌روزرساني شده است.
وي با اشاره به اينکه تمام دستگاه‌هاي راديولوژي از نوع آنالوگ تغيير کرد و از نوع ديجيتال شده است، افزود: اين دستگاه‌ها از لحاظ کيفيت قابل رقابت با دنيا هستند و خوشبختانه مشکلات ما در اين زمينه حل شده است.
صفري با بيان اينکه در حال حاضر شرايط رفاهي خوبي براي بيمه شده فراهم شده است، خاطرنشان کرد: طي سال‌هاي اخير تمام تخت‌هاي بيمارستاني بازسازي و نوسازي شده‌اند.
وي به نهضت آي‌تي اشاره کرد و افزود: در حال حاضر زيرساخت‌هاي سازمان اصلاح شده و از جمله اينکه نرم‌افزار اطلاع‌رساني بيمارستاني اچ‌اي اس راه‌اندازي شده است.
مدير درمان تأمين اجتماعي استان همدان به راه‌اندازي نسخ الکترونيک، طرح کاردکس الکترونيکي پرستاري، سامانه پکس اشاره کرد و گفت: اين امکانات شرايط خوبي در سازمان فراهم کرده است.