صفحه 4      شماره  3863      دوشنبه 27 آذر 1396


احداث بزرگ‌ترين کارخانه کاغذ سنگ
در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار اسدآباد از احداث بزرگ‌ترين کارخانه کاغذ سنگ در اين شهرستان خبر داد و گفت: اين کارخانه توليد کاغذ از سنگ با ظرفيت 20 هزار تن در شهرک صنعتي شهرستان توسط بخش خصوصي احداث خواهد شد.
حسين افشاري افزود: احداث بزرگ‌ترين کارخانه کاغذ سنگ در شهرستان اسدآباد از نقش مؤثري در حفظ محيط زيست و جلوگيري از قطع درختان خواهد داشت. وي با بيان اينکه در حال حاضر علاوه بر احداث کارخانه کاغذسازي در شهرستان، دو کارخانه توليد کاغذ ديگر نيز در سطح کشور در دست احداث است، تصريح کرد: اين دو واحد توليد کاغذ در دست احداث در مجموع تنها داراي 5 هزار تن ظرفيت در سال خواهند بود.
افشاري با اشاره به اينکه طرح کارخانه کاغذسازي شهرستان اسدآباد توليد کاغذ از سنگ خواهد بود، اظهار کرد: پروژه توليد کاغذ از سنگ تحولي شگرف در توليد کاغذ به عنوان فناوري جديد در عصر مدرن، دوستدار محيط زيست بوده و باعث کاهش بسيار زياد مصرف انرژي شده و از نظر اقتصادي صد درصد قابل بازيافت است.