صفحه 2      شماره  3844      چهارشنبه 1 آذر 1396


معاون امور عمراني استاندار همدان در همايش مسؤولان ايمني استان عنوان کرد:
اجرا نشدن قانون حلقه گمشده ايمني کارگاه‌ها
سامانه جامع رصد کارگاه‌ها در 4 استان راه‌اندازي مي‌شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون امور عمراني استاندار همدان گفت: اجرايي نشدن قانون حلقه گمشده در زمينه ايمني کارگاه‌ها است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، محمودرضا عراقي در نخستين همايش مسؤولان ايمني استان همدان گفت: اجرايي نشدن قانون حلقه گمشده در زمينه ايمني کارگاه‌ها است، بايد بدون تعصب از تجربه‌هاي کشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته بهره ببريم.
محمودرضا عراقي با بيان اينکه دولت، ارتش و سپاه و مردم به خوبي در زلزله کرمانشاه وارد شدند، بيان کرد: اينکه در دوران بحران در فضاي مجازي با اطلاع رساني نادرست توقعات را بالا ببرند اصلاً صحيح نيست. نبايد انتظار داشت با گذشت 2 روز از زلزله همه شرايط عادي شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز با بيان اينکه سامانه جامع رصد کارگاه‌ها در 4 استان به صورت آزمايشي راه‌اندازي مي‌شود، بيان کرد: از طريق اين سامانه مي‌توانيم به آموزش برخط، دريافت اينترنتي نسخه‌هاي قرارداد کارگر و کارفرما و بررسي کارگاه‌ها بپردازيم.
احمد مشيريان گفت: ايجاد مسؤولان ايمني در کارگاه‌ها يک سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود زيرا به جلوگيري از صدمات کمک مي‌کند.
وي با تأکيد بر اينکه نيروي کار يکي از مهم‌ترين ارکان توليد هر کشور محسوب مي‌شود، اظهار کرد: حفظ جان افراد از هر چيزي مهم‌تر است، در صورت عدم توجه کارفرما اقدامات لازم از سوي اين وزارتخانه انجام خواهد شد.
مديرکل بازرسي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در اين همايش گفت: اميدواريم با فرهنگ‌سازي مناسب شاهد کاهش حوادث ناشي از کار باشيم.
مظفري با اشاره به اينکه بيش از 90 درصد حوادث در کارگاه‌هايي رخ مي‌دهد که فاقد مسؤول ايمني هستند، گفت: براي جلوگيري از اين حوادث آيين‌نامه‌هايي به نام مسؤول ايمني وضع شده است.
وي با بيان اينکه يک ميليون و 300 هزار کارگاه در سازمان تأمين اجتماعي به ثبت رسيده، بيان کرد: معادل همين تعداد کارگاه نيز ممکن است وجود داشته باشد که ضروري است براي همه آنها مسؤول ايمني ايجاد کنيم.
معاون امور عمراني استاندار همدان نيز در اين همايش بر ضرورت آموزش تأکيد کرد و گفت: اجرايي نشدن قانون حلقه گمشده در زمينه ايمني کارگاه‌ها است، بايد بدون تعصب از تجربه‌هاي کشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته بهره ببريم.
محمودرضا عراقي در ادامه سخنان خود با بيان اينکه دولت، ارتش و سپاه و مردم به خوبي در زلزله کرمانشاه وارد شدند، بيان کرد: اينکه در دوران بحران در فضاي مجازي با اطلاع رساني نادرست توقعات را بالا ببرند اصلاً صحيح نيست. نبايد انتظار داشت با گذشت 2 روز از زلزله همه شرايط عادي شود.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان همدان نيز با بيان اينکه در نيمه نخست امسال 2 هزار و 216 بازرسي ادواري و يک هزار و 362 بازرسي موردي از کارگاه‌هاي استان شده است، گفت: در سال گذشته 5 هزار و 972 بازرسي ادواري و 2 هزار و 590 مورد بازرسي از کارگاه‌هاي استان شده است.
احمد توصيفيان ادامه داد: 7 هزار و 785 فقره اخطار رفع نواقص کار و 207 ابلاغيه رفع نقص در سال گذشته صادر شده است.
وي بيان کرد: 26 دوره آموزشي در 146 ساعت با حضور 424 نفر در استان برگزار شده، 19 دوره آموزشي نيز با حضور 251 نفر از کارفرمايان با 111 ساعت برگزار شد.