صفحه 3      شماره  3834      سه شنبه 16 آبان 1396


سخنگوي فراکسيون حج و زيارت:
راه‌حل برگزاري مجدد "عمره مفرده" مشخص شد
هگمتانه، گروه ايران و جهان: سخنگوي فراکسيون حج و زيارت مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بايد به حداقلها در سفر عمره توجه شود، گفت: حداقلها به‌معناي اين است که سفارت و عوامل وزارت امور خارجه به‌عنوان پيگيري حقوق حقه زائران به‌صورت دائمي استقرار داشته باشند.
سيد حسين حسيني شاهرودي درباره آخرين وضعيت برگزاري "عمره" براي زائران کشورمان اظهار کرد: فعلاً از برگزاري عمره مفرده خبري نيست؛ چرا که شرايط آن با حج تمتع متفاوت است.
وي افزود: بايد شرايط سياسي را در اين زمينه مورد توجه قرار دهيم؛ در شرايط حج تمتع موضوع وجوب مدنظر بود که مجبور شديم حتي درشرايط قطع رابطه سياسي نيز رابطه را قطع نکنيم و حج واجب را از زائران ساقط نکنيم.
سخنگوي فراکسيون حج و زيارت مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: اما در عمره موضوع استحباب مطرح است و بايد شرايط سياسي فراهم شود؛ چرا که امنيت زائران براي ما شرط است.
حسيني شاهرودي با بيان اينکه در اکثريت مواقع سال عمره برگزار مي‌شود و بايد شرايط مورد توجه واقع شود، گفت: بايد کسي سرپرستي زائران ما را در اين مدت عمره مفرده به‌عهده داشته باشد و اين در حالي است که سفارت، کنسولگري و نمايندگي در کشور عربستان نداريم.
وي تصريح کرد: دولت و نظام سياسي عربستان به نظام سياسي ما پاسخگو است و اين شامل نظام اجرايي نمي‌شود؛ بنابراين ما در حال حاضر، فاقد نظام سياسي در عربستان هستيم يعني کنسولگري و نمايندگي ما در آنجا حضور ندارند و هر مسئله‌اي رخ دهد، هيچ کسي براي دفاع زائران وجود ندارد.
سخنگوي فراکسيون حج و زيارت مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط ذکرشده بايد ببينيم که ابتدا روابط سياسي ما چه خواهد شد.
حسيني شاهرودي با تذکر اينکه بايد به حداقلها در اين سفر زيارتي توجه شود، گفت: حداقلها به‌معناي اين است که سفارت و عوامل وزارت امور خارجه به‌عنوان پيگيري حقوق حقه زائران به‌صورت دائمي استقرار داشته باشند که بتوانيم اين سفرها را مدنظر داشته باشيم.
گفتني است که حميد محمدي؛ رئيس سازمان حج و زيارت نيز درباره ازسرگيري عمره و جزييات آن اظهار کرده بود: امکان برقراري عمره در شرايط فعلي فراهم نيست؛ از سر گرفتن دوباره عمره به بستر، زمينه‌سازي و سازوکارهاي ويژه نياز دارد که در صورت تأمين آن از سوي عربستان اين مهم اتفاق خواهد افتاد.
وي ادامه داده بود: البته اگرچه انتظار باز شدن راه گفت‌وگو در موارد مشابه پس از برقراري حج تمتع بجا است اما در شرايط فعلي هنوز روابط سياسي ايران و عربستان برقرار نشده است.
رئيس سازمان حج و زيارت درباره امکان برقراري مجدد عمره در پي تفاهم بر سر برگزاري حج تمتع، توضيح داده بود: امکان برقراري حج عمره در شرايط فعلي به‌دليل نبود بسترهاي سياسي، زمينه‌ و ساز و کارهاي مناسب آن فراهم نيست.