صفحه 3      شماره  3834      سه شنبه 16 آبان 1396


استقرار سامانه‌هاي موشکي و راداري در مرز با عراق
«امير جعفري» فرمانده پدافند هوايي گفت: همه پروازهاي فرا‌منطقه‌اي در آسمان عراق در ايام اربعين رصد مي‌شود. سايت‌هاي راداري و موشکي جهت مراقبت و انجام اقدامات تاکتيکي در مرز مستقر هستند.
 
حضور 4 هزار زائر بدون رواديد در ايلام و مهران
دادستان ايلام اعلام کرد: حدود 4 هزار نفر بدون رواديد در منطقه حضور دارند که تقاضا داريم نسبت به ترک منطقه اقدام کنند؛ چرا که اميدي به امکان حضور بدون رواديد و غير قانوني آن‌ها در عراق وجود ندارد.
 
درباره «سپنتا نيکنام» 
بايد بر مبناي قانون عمل شود
رئيس جمهور در ديدار اعضاي شوراي شهر تهران گفت: در مورد هموطن زرتشتي عضو شوراي شهر يزد، بايد بر مبناي قانون اساسي و حقوق شهروندي عمل شود. در اين زمينه قانون اساسي تکليف را روشن کرده و بايد مُرّ قانون اساسي، حقوق شهروندي، اعتماد عمومي و وحدت جامعه رعايت شود. در انجام وظايف قانوني و عمل به وعده‌هايي که به مردم داده‌ام، هرگز ترديد و عقب‌نشيني نکرده و نخواهم کرد.
 
وزير کشور لبنان: حريري چند روز ديگر به بيروت بازمي‌گردد
نهاد مشنوق وزير کشور لبنان گفت: شايعه‌هايي نامشخصي مبني بر اين امر مطرح شد که حريري در عربستان در حبس خانگي قرار گرفته يا مجبور شده است که استعفاي خود را از منصبش اعلام کند، اما ديدار ميان حريري و پادشاه عربستان اين شايعه‌ها را رد کرد. حريري ظرف روزهاي آتي به بيروت بازمي‌گردد.
 
کيهان تذکر گرفت
دبير هيأت نظارت بر مطبوعات اظهار کرد: به روزنامه کيهان بابت تيتر «شليک موشک انصارا... به رياض، هدف بعدي دوبي» که خلاف مصالح و امنيت ملي تشخيص داده شد، تذکر داده شد.