صفحه 3      شماره  3811      چهارشنبه 19 مهر 1396


سردار کمالي:
شرط داشتن کارت پايان خدمت 
براي دريافت گواهينامه حذف شد
جزئيات بعد از انجام کار کارشناسي اعلام خواهد شد
هگمتانه، گروه ايران و جهان: رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح با اعلام اين مطلب که شرط داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت براي دريافت گواهينامه با موافقت ستاد کل نيروهاي مسلح حذف شده است، گفت: جزئيات آن بعد از انجام کار کارشناسي اعلام خواهد شد.
سردار موسي کمالي به ديدار سردار باقري رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اشاره و اظهار کرد: در اين جلسه تصميماتي در خصوص نحوه اجراي برخي مواد قانوني مرتبط با سربازان و مشمولان خدمت وظيفه عمومي اتخاذ شد.
رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح کرد: در اين جلسه مقرر شد بند(هـ) ماده (54) قانون بيمه شخص ثالث توسط نيروي انتظامي در اسرع وقت اجرايي شود.
سردار کمالي اعلام کرد: طبق اين بند و توافق شرط داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت از سربازي براي دريافت گواهينامه با موافقت ستاد کل نيروهاي مسلح حذف شد.
اين مقام ارشد ستاد کل نيروهاي مسلح خاطرنشان کرد: نحوه اجرا و جزئيات آن بعد از انجام کار کارشناسي و هماهنگي با مسؤولان ذي‌ربط به اطلاع مردم خواهد رسيد.
گفتني است که تا قبل از اين تعيين تکليف خدمت سربازي به واسطه داشتن کارت پايان خدمت يا کارت معافيت براي دريافت گواهينامه راهنمايي و رانندگي الزامي بود.