صفحه 5      شماره  3803      پنجشنبه 6 مهر 1396


معاون سياسي امنيتي استاندار همدان:
طرح کرامت با هدف پيشگيري و فرهنگ‌سازي در حوزه اعتياد اجرا مي‌شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون سياسي امنيتي استاندار همدان با اشاره به اينکه طرح کرامت با هدف پيشگيري و فرهنگ‌سازي در حوزه اعتياد اجرا مي‌شود، گفت: سامانه‌اي براي ثبت تعداد مبتلايان به اعتياد در همدان وجود ندارد.
محمدابراهيم الهي تبار ظهر ديروز در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان با عنوان طرح کرامت اظهار کرد: اقدامات و حرکت‌هاي همدان در راستاي مبارزه با مواد مخدر اقداماتي بنيادي بوده است.
وي با اشاره به اينکه همدان زماني مرکز توزيع و ترانزيت مواد مخدر بود گفت: اقدامات سازمان‌هاي مردم‌نهاد استان در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتياد الگو بوده است.
الهي تبار با بيان اينکه نرخ شيوع اعتياد در استان همدان پايين‌تر از ميانگين کشوري است، عنوان کرد: همدان در حوزه درمان اعتياد از استان‌هاي پيشتاز است.
معاون سياسي امنيتي استاندار هدان با تأکيد بر اينکه در همدان معتاد متجاهري وجود ندارد، تصريح کرد: بسياري از ايده‌هاي اجرايي در پيشگيري طرح کرامت توسط همدان ارائه شده است.
الهي تبار با تأکيد بر اينکه اقدامات لازم در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و تغيير رفتارها بايد برگرفته از دانش باشد و فرهنگ‌سازي‌هاي لازم در اين راستا انجام شود، گفت: در حوزه فرهنگ‌سازي و پيشگيري از اعتياد توسط نهادهاي فرهنگي و آموزشي در استان اقدامات مؤثري انجام شده است.
وي با اشاره به اينکه آمار و اطلاعات در حوزه تعداد معتادان بر اساس پنداشته است، اظهار کرد: تا به حال سامانه‌اي تهيه نشده که در آن تعداد مبتلايان به مواد مخدر ثبت شود.
الهي تبار با اشاره به اينکه اگر نگرش‌هاي مسؤولان و مردم در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي تغيير کند موفق‌تر خواهيم بود، بيان کرد: در راستاي سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي 57 ميليارد ريال اعتبار براي مناطق شناسايي شده در همدان و ملاير تخصيص داده شده که اين اعتبار در قالب 12 پروژه رو بنايي و زيربنايي و احداث مجموعه‌هاي فرهنگي و ورزشي صرف مي‌شود.
وي افزود: 960 ميليون تومان اعتبار در حوزه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي نظير طلاق به استان همدان تخصيص داده شده است.
الهي تبار با تأکيد بر اينکه ظرف 1 ماه آينده مرکز شلتر در ملاير راه‌اندازي شود، اظهار کرد: پيگيري‌هاي لازم براي ايجاد کمپ بانوان در ملاير نيز انجام مي‌شود؛ چرا که اين کمپ جز برنامه‌هاي طرح کرامت است.
* دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر همدان: تخصيص اعتبارات اجراي طرح کرامت همدان قطره‌چکاني است
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان نيز با اشاره به اينکه تخصيص اعتبارات اجراي طرح کرامت قطره‌چکاني است، گفت: 15 محل اجتماع معتادان در ملاير تخريب شد.
سيد رسول حسيني با شاره به اينکه طرح کرامت از بين 429 شهر کشور در شهرهاي ملاير، همدان و فلاورجان اصفهان اجرا مي‌شود، اظهار کرد: هدف از اجراي طرح کرامت شناسايي، کاهش و کنترل اعتياد است، در برنامه‌هاي عملياتي طرح کرامت کليه معتادان، خورده فروشان، توليدکنندگان، قاچاقچيان و به ويژه بهبوديافتگان مورد توجه قرار مي‌گيرند.
حسيني با تأکيد بر اينکه طرح کرامت داراي پنج فصل است، تصريح کرد: استفاده از تمام ظرفيت‌هاي مردمي، شوراهاي اسلامي و غيره، مشارکت حداکثري همه دستگاه‌ها و فراگيري اجرا در بين اقشار مختلف مردم، مبارزه همه‌جانبه در تمامي عرصه‌ها و هماهنگي و انسجام در حوزه مبارزه با مواد مخدر و ايجاد قبح اجتماعي نسبت به موضوع مواد مخدر سرفصل‌هاي طرح کرامت است.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان با اشاره به اينکه چشم‌انداز اجرايي طرح کرامت داشتن شهرستاني بدون معتاد و قاچاقچي است، بيان کرد: جذب بهبوديافتگان در جامعه از ديگر چشم اندازهاي اجراي طرح کرامت است.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان با اشاره به اينکه 131 ميليون و 100 هزار تومان اعتبار در اجراي طرح کرامت در سال گذشته به استان اختصاص داده شد، گفت: اين اعتبار به صورت قطره‌چکاني است که اميدواريم امسال اعتبارات افزايش يابد.
وي با تأکيد بر اينکه در حوزه اشتغال بهبوديافتگان زمينه اشتغال براي 64 نفر در قالب 32 سازمان مردم‌نهاد ايجاد شده است، اظهار کرد: محدوديتي براي پرداخت تسهيلات کم‌بهره به بهبوديافتگان وجود ندارد.