صفحه 7      شماره  3799      یکشنبه 2 مهر 1396


«نقشه راه اقتصاد مقاومتي 
در بيانات مقام معظم رهبري
هگمتانه، گروه اقتصاد مقاومتي: کتاب «نقشه راه اقتصاد مقاومتي در بيانات مقام معظم رهبري» در راستاي تبيين مفهوم و بيان الزام‌ها و ارکان اقتصاد مقاومتي که مشتمل بر بيانات، رهنمودها و سياست‌هاي امور اقتصادي رهبري است، در سه بخش و 10 فصل گردآوري شده است.
زارعي در مقدمه اين کتاب مي‌گويد: «در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي جهان امروز، عنصر اقتصاد يکي از ابزارهاي راهبردي و کليدي ايجاد قدرت و امنيت ملي کشورها به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم مي‌باشد. در کشور ما نيز در اسناد بالادستي نظام نظير قانون اساسي، سند چشم‌انداز 20 ساله و قوانين برنامه‌هاي توسعه پنج ساله اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور توجه ويژه‌اي به اقتصاد شده است. مولف در ادامه، اين چنين بيان مي‌کند: «حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري نيز توجه ويژه‌اي به ساماندهي اوضاع اقتصادي کشور به‌ويژه رفع نقاط ضعف حاکم بر اقتصاد ايران و مواجهه هوشمندانه با فشارهاي اقتصادي دشمنان نظام به‌ويژه مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي دول غربي داشته‌اند به‌طوري که رهبر معظم انقلاب اسلامي، دهه چهارم انقلاب را «دهه پيشرفت و عدالت» ناميده‌اند و مهم‌ترين محورها و ارکان اين دهه را موضوعات اقتصادي نظير همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادي و حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني اعلام فرموده‌اند. در سال 1389 نيز راهبرد «اقتصاد مقاومتي» را به عنوان راه‌کاري براي مقابله با فشارهاي اقتصادي دشمنان به مسؤلين ارشد نظام ابلاغ نموده‌اند و همگان را به گام برداشتن در اين مسير توصيه نموده‌اند.
مفهوم، الزامات و ارکان اقتصاد مقاومتي»، «رکن اول اقتصاد مقاومتي: حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ملي»، «رکن دوم اقتصاد مقاومتي: اقتصاد بدون نفت»، «رکن سوم اقتصاد مقاومتي: مديريت منابع ارزي»، «رکن چهارم اقتصاد مقاومتي: مردمي کردن اقتصاد»، «رکن پنجم اقتصاد مقاومتي: مديريت و اصلاح الگوي مصرف»، «رکن ششم اقتصاد مقاومتي: صنايع دانش بنيان»، «رکن هفتم اقتصاد مقاومتي: مبارزه با فساد اقتصادي»، «رکن هشتم اقتصاد مقاومتي: خودکفايي»، «رکن نهم اقتصاد مقاومتي: مبارزه با قاچاق کالا»، «رکن دهم اقتصاد مقاومتي: جهاد اقتصادي» و «سياست‌ها و رهنمودهاي کلي» عناوين بخش‌هاي مختلف کتاب «نقشه راه اقتصاد مقاومتي در بيانات مقام معظم رهبري» را تشکيل مي‌دهند.
پشت جلد اين کتاب بيانات مقام معظم رهبري درج شده که عبارت‌ است از «مسئله اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتي مهم است. البته اقتصاد مقاومتي الزاماتي دارد. مردمي کردن اقتصاد جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين سياست‌هاي اصل 44 که اعلام شده، مي‌تواند يک تحول به وجود بياورد؛ و اين کار بايد انجام بگيرد. البته کارهايي انجام گرفته و تلاشهاي بيشتري بايد بشود. بخش خصوصي را بايد توانمند کرد. هم به فعاليت اقتصادي تشويق بشوند، هم سيستم بانکي کشور، دستگاه‌هاي دولتي کشور و دستگاه‌هايي که مي‌توانند کمک کنند مثل قوه مقننه و قوه قضائيه کمک کنند که مردم وارد ميدان اقتصاد شوند.»
چاپ نخست کتاب «نقشه راه اقتصاد مقاومتي در بيانات مقام معظم رهبري» اثر ابراهيم زارعي با شمارگان دو هزار نسخه، 144 صفحه و به بهاي چهار هزار و 500 تومان از سوي انتشارات ايران راهي بازار نشر شده است.