صفحه 7      شماره  3799      یکشنبه 2 مهر 1396


گردشگري ورزشي 
و توسعه اقتصادي
امروزه در دنيا از گردشگري به عنوان صنعت شماره يک ياد مي شود که ارز آوري فوق العاده اي را براي صاحبان آن به ارمغان مي آورد. ورزش همواره به عنوان بخشي جدايي ناپذير از همه فرهنگ‌ها به شمار آمده است و با اينکه اغلب آن را يک فعاليت جداگانه در نظر مي‌گيرند اما به طور جدايي ناپذيري با صنعت گردشگري ارتباط دارد. در دنياي امروز مقاصد گردشگري و خدمات گردشگري پا را فراتر از مکان هاي تاريخي و طبيعي گذاشته اند و در اقصا نقاط دنيا به خصوص کشورهاي توسعه يافته گردشگري ورزشي به شدت مورد توجه قرار گرفته و در حال گسترش است.
گردشگري ورزشي يکي از حوزه هاي پر اهميت صنعت گردشگري در جهان است که اخيراً مورد توجه کشورهاي مختلف قرار گرفته است. برگزاري رويدادهاي ورزشي در محلي خاص، وجهه و اعتباري مساعد به محل مي بخشد و کارکردي مؤثر در شناخته شدن هرچه بيشتر جاذبه هاي گردشگري در کشورهاي برگزارکننده دارد. همچين برگزاري اين رويداد ورزشي باعث بهبود امکانات رفاهي و توسعه در محل مي شود و مي تواند اشتغالزايي خوبي را براي ساکنان آن به دست آورد.
بازي‌هاي المپيک براي کشور چين بيشتر از 2 ميليون فرصت شغلي که سهم اعظم آن در بخش هاي عمراني هستند ايجاد کرد، که در مقايسه با سال هاي قبل و ميزبانان قبلي رقم قابل توجهي بود. در جام جهاني سال 2002 ميلادي که مسابقات جام جهاني فوتبال که کره جنوبي و ژاپن ميزبان آن بودند، حدود 300هزار فرصت شغلي در سئول، پايتخت کره ايجاد شد. اين درحالي است که آماده سازي سيدني براي برگزاري مسابقات المپيک با ايجاد 150 هزار فرصت شغلي در اين شهر همراه بود.
گردشگري ورزشي را مي‌توان از درآمدزاترين شاخه‌هاي گردشگري دانست که باعث تحصيل ارز خارجي در قبال خدماتي مانند حمل و نقل، اقامت، پذيرايي، بازديد از اماکن مختلف تفريحي، فرهنگي و تاريخي و خريد از فروشگاه‌ها براي کشور ميزبان مي‌شود و از منابع عمده درآمدزايي براي برگزارکنندگان رقابت‌هاي ورزشي دانست.
ضروري است براي توسعه گردشگري ورزشي نخست زيرساخت هاي مناسب اين حوزه را ايجاد کرد ، سپس با آگاهي سازي و تبليغات مناسب زمينه آشنايي گردشگران را آشنا نمود که اين امر نيز مستلزم برنامه ريزي هاي مناسب و توجه ويژه از جانب مسؤولان امر است.