صفحه 8      شماره  3796      چهارشنبه 29 شهریور 1396


از قله يخچال تا شاه‌نشين
هگمتانه، گروه فرهنگي: رشته کوه الوند يکي از ويژگي‌هاي طبيعي و جذاب استان همدان است که در جنوب شهر همدان و شمال شهر تويسرکان قرار گرفته است. الوند بلندترين قله آن با ارتفاع سه هزار و 574 متر از سطح دريا حد طبيعي بين اين دو شهر است. براي اين کوهستان از شمال غربي به جنوب شرقي کشيده شده و استان همدان را به دو نيمه شمالي و جنوبي تقسيم مي‌کند.
اين کوهستان با دره‌هاي عميق و سرسبز، چشمه‌سارها، چمن‌زارها، قله‌ها و پوشش گياهي و... ميعادگاه هزاران انسان شيفته طبيعت است. در اين بخش به معرفي برخي از اين قله‌ها مي‌پردازيم.
از معروفترين قله‌هاي الوند مي‌توان به قله يخچال صاحب اشاره کرد. اين قله به يخچال صاحب الزمان (عج) نيز شهرت دارد. تابش نور خورشيد در آن مايل است به همين دليل گرماي کمتري به آن مي‌رسد و برفهايش ديرتر ذوب مي‌شود. اطلاق نام يخچال نيز به همين علت است. اولين برف پاييزي و يا زمستاني اين کوه را سفيدپوش مي‌کند و حتي در تابستان نيز داراي هواي بسيار سردي است. بيشترين آب ورودي به سد اکباتان همدان از طريق همين قله تأمين مي‌شود.
راه صعود به يخچال از طريق دره مرادبيک به چشمه سنگ سفيد و در ادامه به هزار پيچ و سپس به يخچال مي‌رسد. فاصله اين قله از شهر همدان 17 کيلومتر است و از خط الرأس تاريک دره نيز قابل دسترسي است.
قله شاه‌نشين نيز يکي ديگر از قله‌هاي رشته کوه الوند است که در جنوب غربي قله کلاه قاضي قرار گرفته است. مسير صعود به قله شاه‌نشين بزرگ از روستاي ابرو است. اين قله پس از الوند مرتفع‌ترين قلل کوهستان الوند است و رودهاي منشعب از آن در دامنه شمالي در نهايت به سد اکباتان جاري مي‌شوند. به همت کوهنوردان تويسرکاني جان‌پناه کوچکي در چمن شاه‌نشين احداث شده است. راه دسترسي به قله شاه‌نشين از کلاه قاضي به سمت يخچال با حدود نيم ساعت کوهپيمايي ميسر است.