صفحه 4      شماره  3773      چهارشنبه 1 شهریور 1396


طرح «اخوالقرآن» با هدف مطالعه نهج‌البلاغه برگزار مي‌شود. در اين طرح نهج‌البلاغه به 313 بخش تقسيم شده که شرکت‌کنندگان بايد به 313 سؤال طراحي شده از متن نهج‌البلاغه پاسخ دهند. 
در پايان ختم و درعيد غدير سال 96 طي مراسمي به 110 نفر از برگزيدگان و شرکت‌کنندگان در اين مسابقه جوايز نفيسي اهدا مي‌شود.
هر روز چند سؤال از اين مسابقه درج مي‌شود. براي شرکت در مسابقه و ثبت پاسخ‌ها به وبگاه http://www.tebyan-hamedan.ir/ اداره امور قرآني تبليغات اسلامي استان همدان مراجعه فرماييد.
 
سؤال شماره 305- مومن بايد شبانه روز خود را به سه قِسم تقسيم كند...
الف- لذّت‌هاي حلال، تأمين زندگي، تربيت نفس
ب- عبادت، تأمين زندگي، لذت‌هاي حلال
ج- تربيت نفس، تربيت خانواده، تأمين زندگي
د- عبادت، لذت‌هاي حلال، تربيت خانواده
 
براي پاسخگويي به سؤال 305 مي‌توانيد از نهج‌البلاغه ترجمه دشتي حکمت 399-390 که شروع آن «لمؤمن ثلاث» و پايان آن «يعلِّمه اَلقرآن» استفاده نماييد.