صفحه 4      شماره  3773      چهارشنبه 1 شهریور 1396


مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان:
14 پروژه منابع طبيعي و آبخيزداري در هفته دولت افتتاح مي‌شود
هگمتانه- گروه خبر: مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان از افتتاح 14 پروژه عمراني اين اداره کل در هفته دولت با اعتبارات ملي، استاني و جلب مشارکت‌هاي مردمي خبر داد و گفت: بيش از چندين پروژه عمراني که در حفظ منابع پايه آب و خاک و توسعه پايدار تأثيرگذار هستند توسط منابع طبيعي استان در حال پيگيري و اجراست.
اسفديار خزايي افزود: عمده اين پروژه‌ها شامل عمليات بيولوژيکي، عمليات مکانيکي و عمليات مديريتي است.
وي عمليات مکانيکي قابل افتتاح اين اداره کل در هفته دولت را شامل عمليات سنگي گابيوني 271 مترمکعب، عمليات سنگي ملاتي 1670مترمکعب، عمليات بندخشکه چين920 مترمکعب و اجراي عمليات بيولوژيکي را شامل بذرکاري 31 هکتار، کپه‌کاري50 هکتار، علوفه کاري 60 هکتار و اجراي عمليات بوته‌کاري جهت مقابله با بيابان‌زايي40 هکتار، ساخت و نصب 18 عدد آبشخور فلزي در شهرستان‌ها و توسعه جنگل‌کاري اقتصاد مشارکتي بالغ بر 15هکتار ذکر کرد. 
وي همچنين افزود: عمليات مديريتي حفاظت و قرق مراتع را بالغ بر 200 هکتار، گشت و مراقبت از عرصه‌هاي منابع طبيعي را نزديک به 905 هزار هکتار و انجام مطالعات بيابان‌زدايي را بيش از 52 هزار هکتار بيان کرد.
مديرکل منابع طبيعي استان اضافه کرد: اعتبار هزينه شده براي اجراي اين پروژه‌ها بيش از 6133 ميليون ريال است که از محل بودجه ملي و استاني و جلب مشارکت‌هاي مردمي (خيرين آبخيزداري) تأمين و هزينه شده است. 
خزايي هدف از اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منابع طبيعي را حفظ منابع پايه آب و خاک، تقويت پوشش گياهي، توسعه اقتصادي، اجتماعي، رونق صنعت گردشگري و توسعه بخش کشاورزي و منابع طبيعي استان عنوان کرد.
گفتني است، پروژه‌هاي مذکور در شهرستان‌هاي همدان، رزن، نهاوند، فامنين، اسدآباد، کبودراهنگ، ملاير، تويسرکان و بهار اجرا شده است. 
خزايي خاطرنشان کرد: با اجراي هرهکتار عمليات آبخيزداري 500 مترمکعب آب استحصال مي‌شود. 
وي در بحث آبخيزداري گفت: 1 ميليون هکتار مطالعات توجيهي و 645 هزار هکتار مطالعه تفصيلي صورت گرفته و در همين رابطه 270 هزار هکتار نيز اجرايي شده و حدود 375 هزار هکتار آماده براي اجراي عمليات آبخيزداري است. 
مديرکل منابع طبيعي استان اجراي عمليات آبخيزداري را بسيار حياتي، مهم و از اولويت‌هاي توسعه پايدار ذکر کرد و آن را مانعي براي بروز سيل، رسوب و فرسايش خاک عنوان کرد.
* رويکرد و اولويت منابع طبيعي، جلب مشارکت‌هاي مردمي است 
خزايي با بيان اينکه نياز به مشارکت مردم رويکرد اصلي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي است، تصريح کرد: بدون ترديد مردم مهمترين و مؤثرترين نقش را در حفاظت از جنگل‌ها ومراتع بر عهده دارند. 
وي گفت: طرح جذب همياران طبيعت و مشاركت دادن مردم در حفاظت از منابع طبيعي از اهدافي است که منابع طبيعي در سال‌هاي اخير دنبال کرده است.
وي افزود: آموزش و فرهنگ‌سازي حفظ منابع طبيعي ترويج سنت حسنه کاشت نهال، اجراي طرح جنگلانه با مشارکت تشکل‌هاي منابع طبيعي و محيط زيست، ظرفيت و فرهنگ‌سازي، تقويت پوشش گياهي، تبيين اثرات زيست محيطي جنگل‌ها و مراتع و ... از جمله مواردي است که به همياران طبيعت آموزش داده مي‌شود و در اين طرح از تمامي اقشار جامعه به عنوان همياران طبيعت استفاده مي‌شود.
مديرکل منابع طبيعي استان همدان با بيان اينکه حدود 6200 نفرعضو همياران طبيعت استان هستند، گفت: از وجود همياران طبيعت در شرايطي خاص استفاده مي‌شود؛ چراکه اين گروه‌ها به عنوان مبلغان منابع طبيعي محسوب مي‌شوند و مي‌توانند نقش سازنده و مشاركت مؤثري در حفاظت و توسعه منابع طبيعي داشته باشند.