صفحه 4      شماره  3769      شنبه 28 مرداد 1396


طرح «اخوالقرآن» با هدف مطالعه نهج‌البلاغه برگزار مي‌شود. در اين طرح نهج‌البلاغه به 313 بخش تقسيم شده که شرکت‌کنندگان بايد به 313 سؤال طراحي شده از متن نهج‌البلاغه پاسخ دهند. 
در پايان ختم و درعيد غدير سال 96 طي مراسمي به 110 نفر از برگزيدگان و شرکت‌کنندگان در اين مسابقه جوايز نفيسي اهدا مي‌شود.
هر روز چند سؤال از اين مسابقه درج مي‌شود. براي شرکت در مسابقه و ثبت پاسخ‌ها به وبگاه http://www.tebyan-hamedan.ir/ اداره امور قرآني تبليغات اسلامي استان همدان مراجعه فرماييد.
 
سؤال شماره300- بين كدام يك از موارد ذيل ارتباط نيست؟
الف- فكر و آيينه شفاف
ب- استجابت دعا و صلوات
ج- شتاب و سستي و بي‌خردي
د- جدال و كينه
براي پاسخگويي به سؤال 300 مي‌توانيد از نهج‌البلاغه ترجمه دشتي حکمت 366-359 که شروع آن «يا أسري» و پايان آن «ارتَحَلَ عََنه» استفاده نماييد.
 
سؤال شماره 301- كدام يك جزء پيش‌گويي‌هاي امام (عليه السلام) نيست؟
الف- مسجدها آباد، ولي از هدايت خالي‌اند.
ب- مسجد نشينان و سازندگان آن بدترين مردم‌اند.
ج- مردم همه غرق در دنيا طلبي و كارهاي بي‌ارزش مي‌شوند.
د- از اسلام و قرآن جز نام و نشاني باقي نماند.
براي پاسخگويي به سؤال 301 مي‌توانيد از نهج‌البلاغه ترجمه دشتي حکمت 371-367 که شروع آن «يا ايها الناس» و پايان آن «بأدني سَُهمَته» استفاده نماييد.