صفحه 4      شماره  3769      شنبه 28 مرداد 1396


خريد?? دستگاه ماشين‌آلات سنگين و نيمه‌سنگين توسط شهرداري نهاوند
هگمتانه- گروه شهرستان: شهردار نهاوند گفت: ?? دستگاه ماشين‌آلات سنگين و نيمه‌سنگين با اعتباري بالغ بر ?? ميليارد ريال با حمايت ويژه استاندار همدان و توسط مديريت شهري نهاوند خريداري شد.
اميررضا يوسفيان در جلسه رونمايي از ماشين‌‌آلات ناوگان شهرداري نهاوند که در محل سالن جلسات اين شهرداري برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به فرسودگي و هزينه‌هاي سنگين تعمير و نگهداري ماشين‌آلات، دستگاه‌هاي موجود، ديگر جوابگوي نياز شهر نهاوند نيست.
وي تصريح کرد: به منظور افزايش بهره‌وري کاري شهرداري نهاوند با اعتباري بالغ بر 30 ميليارد ريال اقدام به تجهيز و نوسازي ناوگان موتوري کرده است.
يوسفيان افزود: با اجراي اين طرح هزينه‌هاي جاري تعمير و نگهداري ماشين‌آلات تا حد قابل توجهي کاهش مي‌يابد و پروژه‌هاي شهري نيز در کوتاه‌ترين زمان ممکن و با قيمت تمام شده پايين‌تر انجام مي‌شود و نوسازي اين ناوگان سرمايه‌گذاري روي زيرساخت‌ها است که باعث بهبود و توسعه شهري مي‌شود.
شهردار نهاوند عنوان کرد: هزينه‌هاي تعمير و نگهداري ماشين‌آلات فرسوده شهرداري ماهانه بيش از 150 ميليون تومان است که با ارتقاي شاخص‌هاي خدمت، بهره‌وري و استانداردسازي در مديريت شهري نهاوند هزينه تعمير دو سال ناوگان موجود را صرف خريداري 17 دستگاه ماشين‌آلات کرديم.
وي بيان کرد: اين دستگاه‌ها به دليل طراحي اصولي کارشناسان سازمان خدمت موتوري و بهره‌‌گيري از توان توليد داخل، داراي کارکردهاي مؤثرتري نسبت به ماشين‌هاي قديمي مي‌باشند و تا 25 سال آينده نيز اين ناوگان با خدمات‌رساني بهينه، استانداردهاي خدماتي و عمراني را پوشش مي‌دهد.
يوسفيان با اشاره به اينکه استفاده از اين ماشين‌آلات نوين سبب کاهش و مديريت هزينه‌ها مي‌شود، گفت: با وارد شدن اين دستگاه‌ها به ناوگان سازمان خدمات موتوري، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري ماشين‌آلات شهرداري تا 50 درصد کاهش و درآمد پايداري را براي سازمان ايجاد مي‌کند.
وي اظهار کرد: با توجه به اعمال سياست‌هاي توسعه‌اي جديد در شهرداري نهاوند و اجراي طرح‌هاي مختلف از جمله طرح جامع خودرويي براي تجهيز و نوسازي ناوگان موتوري، مي‌توان به کيفيت پروژه‌ها اميدوار بود اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.
شهردار نهاوند با اشاره به توسعه روزافزون شهر نهاوند تصريح کرد: تلاش ما اين است که از ظرفيت موجود در راستاي توسعه مطلوب شهر در بخش‌هاي مختلف به بهترين شيوه ممکن بهره‌‌برداري شود.
وي حمل و نقل را از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار در ارتقاي کيفيت شهرنشيني برشمرد و افزود: سامانه حمل و نقل سالم سبب کاهش خطرات آلودگي هوا، افزايش رضايت شهروندي، کاهش تصادفات و ارتقاي اقتصاد خانواده و اقتصاد شهري مي‌شود.