صفحه 6      شماره  3754      سه شنبه 10 مرداد 1396


دعوت ورزشکار همداني به اردوي تيم ملي مچ‌اندازي
هگمتانه- گروه ورزش: ورزشکار همداني به اردوي تيم ملي مچ‌اندازي دعوت شد.
پوريا ترکمن ورزشکار تيم مچ‌اندازي استان همدان به اردوي تيم ملي مچ‌اندازي براي شرکت در مسابقات مچ اندازي جهان در قزاقستان دعوت شد. وي توانست در مسابقات کشوري که ششم مرداد در شهر شهميرزاد استان سمنان مجتمع کلاهدوز برگزار شد به نشان طلا دست يابد.
گفتني است تيم ملي ايران براي حضور در مسابقات جهاني دهم شهريور ماه در قالب يک تيم عازم کشور قزاقستان خواهد شد.