صفحه 5      شماره  3735      یکشنبه 18 تیر 1396


ساخت قاب 
با برگ درختان
 
هگمتانه– سرويس اقتصاد و دانش: ايده ساخت قاب‌هاي زيبا و متفاوت با استفاده از برگ‌هاي طبيعي يکي از بهترين ايده‌ها براي تزيين ديوار اتاق است.
کافي است برگ‌هاي طبيعي درختان را داخل قاب‌هاي شيشه‌اي بگذاريد و به مرور هم که برگ‌ها خشک مي‌شوند از تغيير حالت آنها لذت ببريد.