صفحه 3      شماره  3692      یکشنبه 24 اردیبهشت 1396


رنجبرزاده نماينده مردم اسدآباد:
تشديد نظارت راه‌کار جلوگيري از توليد سوسيس و کالباس بي‌کيفيت
کاهش ضريب امنيت غذايي با توزيع محصولات غيربهداشتي
عضو هيأت رئيسه مجلس با تأکيد بر لزوم تشديد نظارت و تعبيه دوربين‌هاي مدار بسته در کارخانجات سوسيس و کالباس براي جلوگيري از بروز تخلفات، گفت: وزارت بهداشت به موضوع سوسيس و کالباس‌هاي بي کيفيت ورود جدي داشته باشد.
اکبر رنجبرزاده در گفتگويي با بيان اينکه متولي نظارت بر روند تهيه سوسيس و کالباس و اين گونه محصولات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است، گفت: يکي از مواردي که ضريب امنيت غذايي را کاهش داده و مردم را با نگراني‌هايي مواجه کرده است موضوع استفاده از گوشت‌هاي فاسد و غيربهداشتي در توليد سوسيس و کالباس است.
*تأکيد بر لزوم تشديد نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر عملکرد کارخانجات سوسيس و کالباس
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي، بر لزوم تشديد نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر عملکرد کارخانجات سوسيس و کالباس تأکيد کرد و افزود: وزارت بهداشت بايد به طور مداوم بازديدهاي سرزده و نظارت‌هاي نامحسوسي را از نحوه عملکرد اين کارخانجات داشته و بر چگونگي روند تهيه گوشت‌هاي فرآوري شده نظارت بيشتري داشته باشد تا چنانچه فرد يا افرادي در اين باره تخلفي مرتکب شوند شناسايي گردند، توليد فرآورده‌ها در مسير درست هدايت شود، ضريب امنيت غذايي مردم افزايش يابد و مردم بتوانند با آرامش بيشتري از اين محصولات استفاده کنند.
وي ادامه داد: وزارت بهداشت بايد با همکاري نيروهاي انتظامي متخلفان را شناسايي و به مردم معرفي کند زيرا نحوه توليد سوسيس و کالباس به گونه‌اي است که مواد تشکيل دهنده آن را نمي‌توان به درستي تشخيص داد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه مهمترين راهکار جلوگيري از توليد سوسيس و کالباس بي کيفيت افزايش نظارت است، تصريح کرد: از آنجا که توليد فرآورده‌هاي گوشتي بي کيفيت و ناسالم سلامت مردم را نشانه مي‌رود بنابراين به صورت جدي نياز است وزارت بهداشت بعد از شناسايي متخلفان آنها را به دستگاه قضايي معرفي کند تا مجازات قانوني در مورد آنها اعمال شود.
*لزوم تعبيه دوربين‌هاي مدار بسته در کارخانجات سوسيس و کالباس براي جلوگيري از بروز تخلفات
نماينده مردم اسدآباد در مجلس دهم، بر لزوم تعبيه دوربين‌هاي مدار بسته در کارخانجات سوسيس و کالباس براي جلوگيري از بروز تخلفات تأکيد کرد و گفت: با تعبيه چنين دوربين‌هايي احتمال بروز خطا و تخلف از سوي اين مراکز به حداقل مي‌رسد.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه سياست گذاري و هر گونه برنامه ريزي براي سلامت امنيت غذايي مردم بر عهده وزارت بهداشت و درمان است، افزود: وزارت بهداشت بايد به موضوع سوسيس و کالباس‌هاي بي کيفيت ورودي جدي داشته باشد.
گفتني است اخيراً با کشف نزديک به ? تن گوشت فاسد از يک کارخانه توليد سوسيس و کالباس در شمال کشور، اين کارخانه پلمب شد.