صفحه 2      شماره  3688      سه شنبه 19 اردیبهشت 1396


  به گفته وزير راه و شهرسازي راه آهن همدان که روز گذشته با حضور رئيس جمهور افتتاح شد از دوماه آينده امکان جابجايي مسافر پيدا مي‌کند. برخي از اقدامات فني ريل‌گذاري مانند پايان اجراي عمليات جوش، رگلاژ و زيرکوبي، جوشکاري درزهاي ريل و نصب علائم هشدار دهنده و بهره‌برداري از ايستگاه باري در رباط شورين تا دوماه ديگر تکميل خواهد شد.
  با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري، عده‌اي از افراد منفعت طلب با نظرسازي‌هاي کاذب در فضاي مجازي سعي در تخريب نامزد مقابل دارند تا شايد بدين صورت افکار عمومي را در جهت منافع خود هدايت کنند.