صفحه 2      شماره  3672      چهارشنبه 30 فروردین 1396


بازديد شهردار همدان از پروژه ميدان ميوه و تره‌بار همدان
هگمتانه- گروه خبر: شهردار همدان به همراه معاون فني و عمراني، معاون خدمات شهري و معاون شهرسازي و معماري و مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري همدان از محل پروژه ميدان ميوه و تره‌بار بازديد کرد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، سيدمصطفي رسولي در طول بازديد از اين پروژه که در زميني با زيربناي 93 هزار مترمربع در دست اجراست، گفت: عمليات اجراي اين پروژه از يک ماه و نيم پيش به صورت جدي کليد خورد و اين پروژه در بازه زماني 42 ماهه تعريف شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر خاکبرداري از اين پروژه در حال انجام است؛ به گونه‌اي که 218 کيلومتر راه دسترسي انجام شده است.
رسولي توضيح داد: سايت ميدان ميوه و تره‌بار براساس نقشه طراحي شده شامل 170 غرفه يک ماشينه تا چهار ماشينه است و در داخل سايت نيز دو سردخانه هر يک با مساحت 3 هزار و 600 و 600 مترمربع تعبيه شده است.
وي همچنين اظهار کرد: در اين پروژه، صنايع تبديلي با 2 هزار و 500 متر زيربنا، سايت اداري، پمپ بنزين، مسجد، خدمات رفاهي و غرفه‌هاي ويژه دستفروشان در کنار سايت اصلي در نظر گرفته شده است.
وي با اذعان به اينکه هزينه اوليه پيش‌بيني شده براي پروژه بزرگ ميدان ميوه و تره‌بار همدان 175 ميليارد تومان است، گفت: از اين رقم، 125 ميليارد تومان سهم سرمايه‌گذار و مابقي سهم شهرداري است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نامگذاري سال از سوي مقام معظم رهبري عنوان کرد: با توجه به تأکيدات رهبري مبني بر توجه به اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال، اين پروژه نقش مؤثري در اشتغالزايي خواهد داشت.
شهردار همدان با بيان اينکه پروژه ميدان ميوه و تره‌بار، پروژه قابل توجه و عظيمي است، عنوان کرد: از آنجا که اين پروژه به عنوان آزمونه در غرب کشور است، لذا از حمايت خاصي برخوردار است.
وي ادامه داد: اين پروژه از پروژه‌هاي بزرگ ملي است و از آنجا که راه‌آهن همدان در روزهاي پيش رو به نتيجه خواهد رسيد، براي زمين‌هاي اطراف اين سايت نيز افق روشني متصور است.
وي در ادامه سخنان خود بر تشکيل دفتر فني در محل سايت تأکيد کرد و گفت: از اين پس به لحاظ پيشبرد پروژه، هر 15 روز يک مرتبه جلساتي در محل سايت تشکيل خواهد شد.
وي با اشاره به حمايت مديريت ارشد استان از پروژه بزرگ ميدان ميوه و تره‌بار همدان، خاطرنشان کرد: اين پروژه در ادامه مسير نيز نيازمند حمايت استاندار و مديران است.
سيدمصطفي رسولي همچنين تأکيد کرد: تمامي معاونان و متوليان امر در مجموعه مديريت شهري، با قاطعيت پاي کار اين پروژه باشند.
معاون فني و عمراني شهردار همدان نيز ضمن مورد خطاب قرار دادن پيمانکار اين پروژه گفت: اجراي هرچه سريع‌تر اين پروژه نيازمند برنامه زمانبندي هفتگي، ماهيانه و فصلي است.
موسي رسولي افزود: چنانچه برنامه زمانبندي وجود داشته باشد، هماهنگي‌ها به منظور به ثمر رسيدن پروژه هرچه سريع‌تر انجام مي‌شود.
گل‌محمدي پيمانکار پروژه نيز درخواست کرد شهرداري نيز به به تعهدات خود در راستاي اجراي اين پروژه کمک کند.