صفحه 6      شماره  3664      یکشنبه 20 فروردین 1396


رئيس ستاد انتخابات کشور در نشست معاونان سياسي استانداران:
نتيجه صلاحيت نامزدهاي شوراها صد درصد محرمانه است
رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: صلاحيت‌ها صد درصد محرمانه است وکسي حق ندارد از درون هيأت اجرايي افشاي حقايق کند.
علي اصغر احمدي، در نشست معاونان سياسي استانداران کشور با محوريت انتخابات با اشاره به محرمانه بودن بررسي صلاحيت‌ها گفت: صلاحيت‌ها صد درصد محرمانه است و کسي حق ندارد از درون هيأت اجرايي افشاي حقايق کند. در متن قانون هم کاملاً محرمانه ذکر شده است.
احمدي ادامه داد: آنچه مراجع چهارگانه بايد پاسخ مي‌دادند به استناد قانون و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مستند به هيأت اجرايي پاسخ دادند. در جلسه به دوستان عرض کرده بودم حق اظهارنظر با مراجع چهارگانه نيست، مراجع چهارگانه بايد مستندات خود را به هيأت اجرايي ارائه دهند، اختيار صفر تا صد به عهده هيأت اجرايي است.
رئيس ستاد انتخابات کشور با بيان اينکه هيچ کس نمي‌تواند نظر خود را به هيأت اجرايي بخش يا شهرستان تحميل کند ادامه داد: مطلع شدم يک عزيزي با برخي آمدند و به فرماندار ما گفته‌اند که اگر فلان چيز را رعايت نکنيد با مشکل مواجه خواهيد شد، ان‌شاءا... درست نباشد اما اگر بنا باشد کسي قانون را دور بزند و بعد سفارشاتي داشته باشد اصلا قابل قبول نيست.
 احمدي گفت: هيأت‌هاي اجرايي بخش و شهرستان مکلف هستند آنچه را که مراجع چهارگانه در اختيار آنها قرار داده به طور مستند در هيأت اجرايي به بحث بگذارند، يک مورد هم نبايد در لابه لاي پرونده يا نامه باقي بماند.