صفحه 8      شماره  3632      یکشنبه 24 بهمن 1395


توبه
در قرآن کريم آمده است: او کسي است که توبه را از بندگانش مي‌پذيرد و بدي‌ها را مي‌بخشد و آنچه را انجام مي‌دهيد مي‌داند. حضرت امام علي عليه‌السلام فرموده‌اند: توبه دل‌ها را پاک مي‌کند و گناهان را مي‌شويد.
حکايت: کسي گفت که من سي سال است در حال استغفار و توبه‌ام براي يک شکر گفتن، سؤال کردند چرا؟!
گفت: روزي به من خبر دادند که بازار بغداد آتش گرفته و اکثر مغازه‌ها با اموالش سوخته، ولي مغازه تو آسيبي نديده است، من هم بلافاصله گفتم خدا را شکر، ناگاه به خود آمدم و خجالت کشيدم که چرا خود را جلوتر و بهتر از برادرانم در بازار بغداد ديدم و در گفتارم مصيبت وارده بر آنان را لحاظ نکردم مگر مرا با سود و زيان برادر ديني‌ام کاري نيست؟
از آن زمان تاکنون سي سال است که طلب مغفرت و توبه مي‌کنم براي آن شکر بي‌جا
هست جنت را ز رحمت هشت در
يک درش توبه است ز آن هشت اي پسر
آن همه گه باز باشد گه فراز
 و آن در توبه نباشد جز که باز