صفحه 6      شماره  3632      یکشنبه 24 بهمن 1395


همدان آزمونه بيليارد دانش‌آموزي کشور
هگمتانه- گروه ورزش: رئيس هيأت بولينگ، بيليارد و بولس همدان گفت: با همکاري صورت گرفته با آموزش و پرورش استان همدان، بيليارد به عنوان ورزش دانش‌آموزي فعاليت خود را در مدارس آغاز کرد. 
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي هيأت بولينگ، بيليارد و بولس استان همدان، محمدجواد سيف در همايش "چتر سفيد" و در جمع معلمان تربيت بدني و جمعي از مديران طرح مدرسه قهرمان آموزش و پرورش استان همدان افزود: ورزش بولينگ، بيليارد و بولس به عنوان ورزش‌هايي که ايران را در سطح جهاني به خصوص در رشته اسنوکر داراي جايگاه برتر معرفي کرده است، بهترين فرصت براي ايجاد زمينه‌هاي رشد و توسعه را فراهم ساخته و مدارس بهترين مکان براي گسترش اين رشته است. 
وي بيان کرد: امروزه بيليارد به عنوان ورزش المپيکي مطرح است و بايد از اين ظرفيت در راستاي پرورش استعدادها استفاده بهينه کنيم و بدون ترديد آموزش و پرورش ميعادگاه استعدادهاي نخبه ورزشي است و هزينه کرد