صفحه 8      شماره  3630      پنجشنبه 21 بهمن 1395


ريشه در خون 
هگمتانه- سرويس فرهنگي: فيلم سينمايي «ريشه در خون» به کارگرداني سيروس الوند و نويسندگي محمد ديهيمي در سال 1363 توليد شد. فرامرز قريبيان، اکبر زنجانپور، حميد طاعتي و نعمت‌ا... گرجي در اين فيلم به ايفاي نقش مي‌پردازند.a
جواني به نام حجت که بر ضد قانون کاپيتولاسيون فعاليت مي‌کند، قرار است به همراه رسول از روستايي به روستاي ديگر منتقل شود. حجت در حمله مأموران کشته مي‌شود، اما قبل از مرگ، کيف حامل اسناد خود را به رسول مي‌دهد تا به روستاي کلارآباد برساند. رسول که زخمي شده، به جنگل مي‌گريزد و در کلبه پيرمردي به نام شيرعلي، که با نهضت جنگل مرتبط بوده است، پناه مي‌گيرد. مأموران راه که مي‌خواهند براي راهسازي کلبه شيرعلي را ويران کنند به او بدگمان مي‌شوند و زير نظرش مي‌گيرند. شيرعلي رسول را ياري مي‌دهد تا فرار کند و خود، با گلوله مأموران از پا در مي‌آيد.
«ريشه در خون» فارغ از اين که فيلمي است سياسي و بستر آن مبارزات انقلابي است، يک فيلم سينمايي پرهيجان و خوش آهنگ است.