صفحه 7      شماره  2516      دوشنبه 16 بهمن 1391


 

"قوت" يك عصرانه مغذي
"قوت" يك عصرانه است كه خانم‌هاي همداني درست مي‌كنند اين عصرانه را مي‌توان با طعم‌هاي مختلف درست كرد كه ما قوت پنير و سبزي را توضيح مي‌دهيم.
مواد لازم‌:
(مقدارش به عهده خودتون بستگي به نفرات داره ديگه)
نان سنگك خشك كوبيده
سيب زميني آبپز خرد شده (مي تونيد سيب زميني را حذف كنيد)
گردو كوبيده شده
سبزي خوردن خرد شده
پياز خرد شده (در صورت تمايل)
پنير صبحانه (فتا) خرد شده
كره يا روغن حيواني آب شده
يك يا دو ساعت قبل روي نان خشك خردشده آب بپاشيد و در ظرف در دار بريزيد تا كمي نرم بشود همه مواد را به نان مرطوب اضافه كرده و با دست مخلوط مي‌كنيم بعد روغن را اضافه مي‌كنيم و به شكل گلوله‌هاي كوچك در مي‌آوريم.