صفحه 1 : ایران و جهان صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : باغبان صفحه 8 : فرهنگی

۲۵
دی
۱۳۹۹

شماره
۴۷۱۳

امروز: ۲۹ (دی) ۱۳۹۹ ◀ ◀ Monday 2021 (Jan) 18

عناوین صفحه

هگمتانه، گروه فرهنگی: کاریکلماتور نثر است. بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی‌ها را دیدنی کند.

 کاریکلماتور طنز دارد و از نظر معنایی، صراحت دارد. از چند معنایی واژه‌ها سود می‌برد. کاریکلماتور، معمولا از بدیهیات و روزمره‌ها و دم دستی هاست. 

سابقه‌ای در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می‌شود نمونه‌هایی در نثر و نظم از آن پیدا کرد.

 جملات در این نوع از نثر با ذهن خواننده بازی می‌کنند و اندیشه‌هایی تو در تو را خلق می‌نمایند. در این ستون جملاتی به سبک کاریکلماتور آورده شده است.

درخت‌ها را بریدند، در دکان جنگل تخته شد.

رابطه شان شکر آب شد، با آن مربا پختند.

فرهاد شیرین‌ترین رویا را داشت.

رویای گل خیس شد، شبنم بر گل نشست.

گل روی به آسمان کرد، خورشید گلرو شد.ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: