صفحه 1 : فرهنگی صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : فرهنگ شهروندی صفحه 8 : فرهنگی

۱۰
آبان
۱۳۹۹

شماره
۴۶۴۹

امروز: ۱۱ (آبان) ۱۳۹۹ ◀ ◀ Sunday 2020 (Nov) 01

عناوین صفحههگمتانه، گروه خبر همدان: شورای اسلامی شهر همدان با الحاق 3 روستای حسن‌آباد، علی‌آباد و قاسم‌آباد به شهر همدان موافقت کرد.
به گزارش هگمتانه، با توجه به حواشی ایجاد شده در چند روز اخیر در شهر همدان در خصوص الحاق یا عدم الحاق روستاهای حسن‌آباد، علی‌آباد و قاسم‌آباد و تجمع برخی از همشهریان مقابل استانداری و دعوت از رئیس کمیته توسعه روستایی و عشایری مجمع تشخیص مصلحت نظام به همدان و همچنین اظهارنظر برخی از اعضای شورا در این خصوص به نام شورا، اعضای شورای پنجم در جلسه چهل و ششم شورا تصمیم به بررسی طرح ارائه شده از سوی شش عضو شورای اسلامی شهر همدان در کمیسیون حقوقی شورا با موضوع الحاق روستاهای حسن‌آباد و علی‌آباد و قاسم‌آباد به شهر گرفتند.
این موضوع در تأسی از مصوبه هیأت وزیران و جلوگیری از ادامه این روند و انجام خدمات شهری و توجه به مناطق الحاقی و ارائه خدمات بهینه و مطلوب به این مناطق و ارائه امتیازات و تخفیفات مناطق توانمندسازی در راستای نیل به عدالت اجتماعی به این مناطق این طرح که به امضا 6 نفر از اعضای شورا رسیده به صورت یک فوریت در جلسه صحن شورا مطرح شد.
بر اساس این گزارش، مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 23 تیر سال 98 و ماده 27 دفترچه عوارض سال 99 شهرداری همدان، همچنین بودجه مصوب سال 99 شهرداری از جمله استنادهای قانونی الحاق این سه روستا به شهر است.
همچنین به تأسی از مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 23 تیر سال 98 و دو مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در تاریخ 27 اسفند 96 و 13 مرداد سال 98 با الحاق سه روستای قاسم‌آباد، حسن‌آباد و علی‌آباد به شهر همدان موافقت به عمل آمد.
در این راستا شهرداری همدان مکلف به تأمین اعتبار لازم برای ارائه خدمات مطابق با شرح وظایف قانونی همانند سایر نقاط شهر به این روستاهاست.
همچنین تمام امتیازات مربوط به مناطق توانمندسازی (ماه 27 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری همدان) به این سه روستا نیز تعلق می‌گیرد.ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: