صفحه 1 : ایران و جهان صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : سبک زندگی صفحه 8 : فرهنگی

۱
مهر
۱۳۹۹

شماره
۴۶۲۰

امروز: ۱ (مهر) ۱۳۹۹ ◀ ◀ Tuesday 2020 (Sep) 22

عناوین صفحه

در قرآن مجید آمده است: اگر شکر کنید نعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.

پیامبر معظم اسلام(ص) فرموده‌اند: هرگاه خداوند برای قومی نیکی بخواهد عمرشان را دراز و زبانشان را به شکر باز می‌کند.

حکایت: کسی در نزد بزرگی از فقر خود شکایت کرده و با افراط می‌نالید، آن بزرگ گفت: مگر بدنی سالم نداری؟ پاسخ داد: بلی، جسم سالمی دارم. گفت: آیا حاضر بودی چشمی یا دستی نداشته باشی ولی از جهت مالی مشکلی نداشته باشی؟ آن فرد جواب داد: خیر بدن سالم برایم بهتر است تا اینکه کمبود نداشته باشم. باز سؤال کرد: آیا حال و احوال خوبی داری، مریض نیستی؟ پاسخ داد: خیر مریض هم نیستم. بزرگ گفت: پس هم جسم سالم داری و هم مریض نیستی، در این حال از دیگران که دارای نقص عضو هستند و یا بیمارند بهتری، برو شکر اینها را به جای آور تا شامل نعمت بیشتری شوی.

عطایی است هر موی او بر تنم

چگونه به هر موی شکری کنمارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: