کد خبر : 20520
تاریخ : 1399/11/14
گروه خبری : خبر همدان

توسط شهردار همدان صورت گرفت

تقدیم بودجه 1600 میلیاردی سال۱۴۰۰ شهرداری به شورا

هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان عصر روز گذشته در موعد قانونی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان را با برآوردی بالغ بر یک‌هزار و ششصد میلیارد تومان تقدیم  شورای اسلامی شهر همدان نمود. 

به گزارش هگمتانه، عباس صوفی در این زمینه گفت: بودجه سال آینده با افزایش شصت درصدی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹در نظر گرفته شده که ابعاد آن در جلسات متعدد با حضور مدیران و کارشناسان شهرداری همدان به مدیریت معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری طراحی و تدوین شده است. وی همچنین افزود: در تدوین و طراحی بودجه۱۴۰۰ شهرداری همدان، معیارهای منطقی و منطبق با واقعیت  در نظر گرفته شده است. صوفی سپس ساختار بودجه شهرداری را برگرفته از اصول برنامه ریزی برشمرد و افزود: در جلسات مذکور همه معاونان شهرداری نقش موثر و کلیدی داشته اند تا این امر مهم بتواند در موعد قانونی و با چارچوب اساسی تقدیم شورای اسلامی شهر همدان شود تا از این مقطع اعضای شورای اسلامی چند و چون محتوای آن را مورد بررسی قرار دهند.

  لینک
http://hegmataneh-news.ir/sl/20520